Vi tilbyr fleksibel tredjepartslogistikk 3PLThird Party Logistics
Tredjepartslogistikk - Når et firma leier inn en spesialist for å drifte eget lager, distribusjon og andre tjenester.
og WMSWarehouse management system
Et lagerstyringssoftware for semi- og helautomatiserte lagre. Det er et fleksi-belt system som øker effektivitet. Ved hjelp av WMS vil din bedrift kunne ta i bruk avansert lokasjonsstyring og optimalisere utnyttelsen av plassen dere har til rådighet. Systemene er enkle i bruk slik at opplæring og oppstart skal kunne gå raskest mulig.
for deg som sender videre til andre bedrifter. En tilpasset lagerløsning med smart logistikk, effektiviserer vareflyten og gir økt lønnsomhet.

 • Logistikkløsning som dekker hele landet
 • Fleksible løsninger
 • Effektive ledetider
 • Full kontroll over logistikkflyten
 

Tredjepartslogistikk (3PL), lagerplass og lagerhotell

3PL passer godt for deg som har behov for varehotell eller lagring av varer som skal sendes videre til andre bedrifter. Varehotell har lagerkostnader som varierer med ditt behov eller sesong. Du får et profesjonelt team som tilbyr betjening av ordre og plukk og pakktjenester. Vi hjelper med å håndtere sesongsvingninger ogdu får et mer forutsigbart kostnadsbilde. Lagerhotell kan leveres alene, eller i kombinasjon med for eksempel importtjenester eller distribusjon.

Vareheis

En vareheis er en effektiv lagerløsning for små varer. Det er kostnadseffektivt, raskt og øker kvaliteten på plukk. Vi har nye og moderne vareheiser som er utstyrt med skjermer som visuelt viser hvor man skal plukke og laserpekere som lyser på varen som skal plukkes. Våre dedikerte medarbeider sikrer kontroll og god kundeservice.

 

Logistikk for nettbutikk

Vi tilbyr en helhetlig løsning for deg med nettbutikk, og tar hånd om logistikken fra start til slutt. Med løsningen vår får du effektive ledetider, sømløs integrereing i handlekurven og sporing i sanntid.

 

Tollager

ColliCare har godkjente tollagre i tråd med til enhver tid  gjeldende regelverk. Det er strenge krav til et tollager og hvilke varer som kan befinne seg ufortollet på et tollager. Også lagringstiden har gitte frister og betingelser regulert av Tollvesenet. 

 

Terminal

På Kløfta ligger vår største døgndrevne distribusjonsterminal, i tillegg har vi terminaler i Porsgrunn, Rudshøgda og Trondheim. Her kan vi også tilby kortsiktig lagring av varer dersom du har behov for det.

Cross docking

Cross dockingKrysslasting
Distribusjonsprinsipp der etterspørsels-data fra en gruppe detaljister overføres elektronisk til leverandøren og til en felles omlastningsterminal. Varer fra hver leverandør transporteres samlet til terminalen. På terminalen splittes de innkomne lastene i detaljistordrer. Ut fra terminalen transporteres det detaljistlaster som inneholder varer fra mange - eller et stort antall til leverandørene.
handler om å organisere logistikk mer effektivt og dermed unngå kostnader med fordyrende mellomlagring. Slik gjør vi det:

 • vi mottar forsendelsene fra dine leverandører, med ulik vareflyt inn til våre lager

 • vi pakker om, konsoliderer, merker og scanner

 • vi sender én forsendelse ut, direkte til din kunde

Kostnadsbesparende, enkelt og effektivt for deg og enkelt og oversiktlig for din kunde.

Lagring i hyller og reoler

Vi lager varene dine etter kriterier som vekt, volum, høyde, frekvens, varetype, farlig gods og så videre. Kolli og metervarer lagres i hyller eller reoler og forbeholdes pallevarer hvor høyden tilpasses godsets størrelse. Sikring av gods skjer i henhold til lagerbestemmelser med plastinnpakking eller sikringsbånd, for din og varens sikkerhet.

Lagring på frie arealer

Vi tilbyr lagerplass på friarealer, med både innendørs og utendørs oppbevaring.

Vi passer på varene dine, og legger vekt på:

 • kundeservice, med egne teamledere

 • mottak og kvalitetskontroll med kvittering

 • skanning av alle innkommende varer

 • registrering av varene i vårt WMS system (Warehouse Management System)

 • scanning av alle utgående ordre

Miljø er viktig, og her er noen av våre tiltak:

 • avfallet sorteres av resirkuleringsformål

 • nye trucker med miljøvennlige batterier

 
Bent Arild Hære

Bent Arild Hære

Director Sales