Vi tilbyr lagringstjenester, 3PLThird Party Logistics
Tredjepartslogistikk - Når et firma leier inn en spesialist for å drifte eget lager, distribusjon og andre tjenester.
, 4PLFourth Party Logistics
Fjerdepartslogistikk - Et firma leier inn en spesialist til å drifte, utvikle og organisere eget lager, distribusjon og andre tjenester på vegne av seg selv
, lagerplass og WMSWarehouse management system
Et lagerstyringssoftware for semi- og helautomatiserte lagre. Det er et fleksi-belt system som øker effektivitet. Ved hjelp av WMS vil din bedrift kunne ta i bruk avansert lokasjonsstyring og optimalisere utnyttelsen av plassen dere har til rådighet. Systemene er enkle i bruk slik at opplæring og oppstart skal kunne gå raskest mulig.
system tilpasset ditt behov. En godt oppsatt lagerløsning effektiviserer vareflyten og bidrar til å økt lønnsomhet for din bedrift.

Lagerløsning

Vi tilby langsiktige, kortsiktige eller spesialtilpassede lagerløsninger for din bedrift og ditt behov.

Vi jobber for å gi deg en smart og fleksibel lagringstjeneste tilpasset din supply chain. Hos oss kan du velge langsiktig, kortsiktig eller en skreddersydd lagerløsning som passer ditt behov.
 

Tredjepartslogistikk (3PL), lagerplass og lagerhotell

3PL passer godt dersom du har varierende lagringsbehov, eller er på utkikk etter varehotell eller lagerplass. Varehotell har lagerkostnader som varierer med ditt behov eller sesong. Du får et profesjonelt team som tilbyr betjening av ordre og «plukk og pakk»- tjenester. Vi hjelper med å håndtere sesongsvingninger og gir et mer forutsigbart kostnadsbilde.

Varehotelløsningen kan leveres alene, eller i kombinasjon med for eksempel importtjenester eller distribusjon.
 

Lagerautomat og vareheis

En lagerautomat eller vareheis, er en effektiv lagerløsning for små varer. Lagerautomater er kostnadseffektive, raske og øker kvaliteten på plukk. Vi har nye og moderne vareheiser som er utstyrt med skjermer som visuelt viser hvor man skal plukke og laserpekere som lyser på den varen som skal plukkes. Våre dedikerte medarbeider betjener lagerautomatene, for å sikre kontroll og god kundeservice.
 

Logistikk for netthandel

Vi har et solid mottaks- og utsendelsesapparat for netthandel mot det Skandinaviske markedet. Ta gjerne kontakt med oss for en netthandelsprat.
 

Tollager

ColliCare har godkjente tollagre i tråd med til enhver tid  gjeldende regelverk. Det er strenge krav til et tollager og hvilke varer som kan befinne seg ufortollet på et tollager. Også lagringstiden har gitte frister og betingelser regulert av Tollvesenet. Her finner du mer informasjon om tollagre og gjeldende regler
 

Terminal

På Skedsmokorset, utenfor Oslo, ligger vår største døgndrevne distribusjonsterminal, i tillegg har vi terminaler i Porsgrunn, Rudshøgda og Trondheim. Her kan vi tilby kortsiktig lagring av varer dersom du har behov for det.
 

Cross docking

Cross dockingKrysslasting
Distribusjonsprinsipp der etterspørsels-data fra en gruppe detaljister overføres elektronisk til leverandøren og til en felles omlastningsterminal. Varer fra hver leverandør transporteres samlet til terminalen. På terminalen splittes de innkomne lastene i detaljistordrer. Ut fra terminalen transporteres det detaljistlaster som inneholder varer fra mange - eller et stort antall til leverandørene.
handler om å organisere logistikk mer effektivt og dermed unngå kostnader med fordyrende mellomlagring. Slik gjør vi det:

 • vi mottar forsendelsene fra dine leverandører, med ulik vareflyt inn til våre lager

 • vi pakker om, konsoliderer, merker og scanner

 • vi sender én forsendelse ut, direkte til din kunde

Kostnadsbesparende, enkelt og effektivt for deg og enkelt og oversiktlig for din kunde.


Lagring i hyller og reoler

Vi lagerlegger varene etter kriterier som vekt, volum, høyde, frekvens, varetype, farlig gods og så videre. Kolli og metervarer lagres i hyller eller reoler og forbeholdes pallevarer hvor høyden tilpasses godsets størrelse. Sikring av gods skjer i henhold til lagerbestemmelser med plastinnpakking eller sikringsbånd, for din og varens sikkerhet.
 

Lagring på frie arealer

Vi tilbyr lagerplass på friarealer, med både innendørs og utendørs oppbevaring.
 

Her finner du oss

 • i Norge med 1 lager i Moss og 1 i Vestby,
  samt terminaler på Skedsmo, Porsgrunn, Rudshøgda og Trondheim

 • i Sverige med 2 lager, i Gøteborg og Östersund

 • i Kina med 3 lager, lokalisert i Shanghai, Xiamen og Yantian

 • i Nederland med 1 lager i Groningen

 

Vi passer på varene dine, og legger vekt på

 • kundeservice, med egne teamledere

 • mottak og kvalitetskontroll med kvittering

 • skanning av alle innkommende varer

 • registrering av varene i vårt WMS system (Warehouse Management System)

 • scanning av alle utgående ordre

 

Miljøet er viktig, og her er noen av våre tiltak

 • avfallet sorteres av resirkuleringsformål

 • nye trucker med miljøvennlige batterier
   

Bent Arild Hære

Bent Arild Hære

Director Sales