Sjøfrakt er både en kostnadseffektiv og miljøvennlig fraktform. Vi hjelper deg med sjøfrakt uansett destinasjon. Vi håndterer import, eksport, temperaturregulert transport, container transport, FCLFull Container Load
Full container last
, LCLLess than Container Load
Samlastningscontainer, mindre enn full container last / stykk gods på sjø
, grønn transport og fortolling.

 

 

world map continents

Som vår kunde får du tilgang til et stort sjøfraktnettverk, over hele verden. Vi har med egne lokale kontorer i blant annet Kina, India og i de sentrale havnene i hele Europa. Vi har også agenter ved alle de viktigste transportknutepunktene i verden. Ta kontakt med oss for god flyt på sjøfrakten.

Sjøfrakt er grønt, rimelig og forutsigbart

I en globalisert verden er handel og transport over landegrensene en betingelse for vekst. Dessverre betyr høyt transportvolum også stor belastning på miljøet. Med sjøfrakt blir fotavtrykket til din bedrift mindre. Sjøtransport er både en rimelig og pålitelig fraktform, med mange muligheter for individuell tilpasning. 

Fordeler med sjøfrakt

  • lavere fraktkostnader 

  • mindre MAUT/veiskatter

  • forutsigbare ankomster og avganger 

  • miljøhensyn, redusere Co2-utslipp

Vi hjelper deg med

  • full container load (FCL)

  • less than container load (LCL)

  • reefer containere, dry container og spesiallast

  • konsolidering, samlasting

  • cross docking

  • full kontroll på logistikken via vårt track & trace system fra bestilling til levering

Våre sjøfrakttjenester

Bent Arild Hære

Bent Arild Hære

Director Sales