Lønnsomme fraktløsninger for ditt gods, i hele Europa. Vi hjelper deg med import, eksport, stykkgods og partigods, spesiallast, farlig gods og distribusjon. Vi har kontorer over hele Europa, i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia, Nederland, Storbritannia, Italia og Tyrkia. I kombinasjon med et veletablert agentnettverk.

 

Vi tilbyr disse fraktløsningene i Europa:

Kombinert eller multimodal frakt gir fordeler:

 • det er mer lønnsomt

 • man sparer miljøet

 • det er tidsbesparende

 • langt mer fleksibelt

Vi tilbyr løsninger i Europa med:

 • stykkgods, partigods og full last med henting og levering til avtalt tid
 • mulighet for midlertidig lagring
 • omlasting og cross-docking om nødvendig
 • direkte transport - uten omlasting
 • spesial transport
 • temperaturkontrollert transport
 • tilpassede import- og eksportløsninger
 • daglige avganger mellom enkelte land
 • ellers ukentlige faste avganger
 • alle typer fortollingstjenester som trengs for import- og eksportforsendelser
 
Knut Sollund

Knut Sollund

CEO – Chief Executive Officer