Våre logistikkløsninger for maritim industri er basert på vår innsikt til næringens behov, og løsningene er satt sammen av en kombinasjon av elementer som logistikk, transport, maritime tjenester, prosjektledelse, risikostyring og kunde/service ledelse.

Ta kontakt med oss for Maritim logistikk


Spesialister logistikk for marine næringer!

Spisskompetanse på Maritim logistikk

Vår erfaring tilsier at maritim næring er opptatt av å finne en logistikkleverandør som er lett tilgjengelig, har kort responstid og er fleksibel til å finne løsninger som er skreddersydd kundens behov og krav. Vi tenker out of box – vi liker å si – We work smarter  


Våre maritime logistikktjenester
 

 • global befraktning, vei, sjø, fly og tog

 • spedisjon

 • chartering av fartøy

 • chartering av fly

 • prosjektledelse

 • risiko og sikkerhetsledelse

 • arrangering og levering av slep

 • arrangering og levering av los 

 • skipsagent

 • laste og losse operasjoner

 • lagerhold

 • anskaffelser og forsyninger som å arrangere tredjepartsleveranser som sveisere, elektrikere, forbruksvarer osv.

 • øvrige logistikktjenester etter behov
   

Spesialist innen marine logistikk prosjekter og spesiallast – forberedt på å hjelpe deg 24/7

Vårt dedikert team for Maritim logistikk

Teamet vårt kan håndtere alt fra en enkeltforsendelse, for eksempel en liten reservedel, til et helt prosjekt eller en integrert og tilpasset logistikkløsning.
 

Georg Skivik Moltu

Georg Skivik Moltu

Managing Director Projects & Special
Kjetil Nerland

Kjetil Nerland

Commercial & Operational Manager Projects & Special