Vi har utviklet konseptet Supply Risk Radar.

Supply Risk Radar konseptet inneholder blant annet et elektronisk styringsverktøy som bidrar til økt sikkerhet og optimalisert risikostyring av forsyningskjeden. Ta kontakt med oss, vi hjelper deg med å forbedre din prosjektlogistikk og sikkerhet i prosjektets forsyningskjede, samt gir deg mere informasjon om Supply Risk Radar konseptet og våre elektroniske styringsverktøy.

Ønsker du å vite mer ...

- om hvordan du kan ivareta og utvikle en sikker og bærekraftig forsyningskjede?

Sammen med deg vil vårt kompetente team, våre samarbeidspartnere og våre verktøy  ivareta din påseplikt,  ditt medvirkeransvar og din informasjonsplikt. 

Det kan være krevende å holde kontroll på prosjekter, daglig drift og samtidig ha fokus på CSR, helse, miljø, sikkerhet & risikostyring av forsyningskjeden. Kanskje dere skal vurdere en samarbeidspartner som kan tilby ett konsept og ett digitalt overvåkningsverktøy, som holder kontroll og dokumenterer dine plikter i dine prosjekters forsyningskjede. 

Hva Supply Risk Radar gir deg

 • kontroll på din påseplikt 

 • kontroll på ditt ansvar i forhold til medvirkeransvar

 • kontroll på din informasjonsplikt

 • miljøkalkulasjoner

 • tilgang på et team med erfaring og kompetanse innen supply risk management

 • en forsyningskjede hvor dere kan dokumentere samsvar til HMSK, CSR og sikkerhet

 • fornuftig balansert risiko i forsyningskjeden

 • dokumenterte stikkprøvekontroller

 • tilgang på elektronisk verktøy hvor dere kan dokumentere overfor myndigheter, kravsettere og kunder 

 • diverse kurs innen supply risk management 

 • kontroll og dokumentasjon på kjøre & hviletid samt sikkerhet for å unngå sosial dumping i forsyningskjeden    
   

Du har ett lovpålagt ansvar og samfunnsansvar som transportkjøper 

Dersom påseplikt, medvirkeransvar og informasjonsplikt overholdes, kan transportkjøper bli erklært medskyldig i eventuelle lovbrudd, og stå strafferettslig ansvarlig hvis det avdekkes forhold som er i strid med bestemmelsene. Supply Risk Radar - hjelper deg å ha denne oversikten samt overholde ditt ansvar :

Transportkjøpers ansvar

 • informasjonsplikt

 • påseplikt

 • medvirkeransvar

Vår forretningsenhet Project & Special har i samarbeid med en partner utviklet verktøyet TIMP.  TIMP er et digitalt styringsverktøy som blant annet gjør det enklere å sjekke status og kontrollere de ulike transportfirmaene og sjåførene, samt sikre riktige lønns- og arbeidsvilkår, i tillegg til å påse at hviletid og ukehvil blir etterfulgt.

TIMP gjør det også langt enklere å planlegge frem i tid og sikre at alt er på stell, selv om noe uforutsett skulle skje. 

Vårt team tilbyr også bærekraftige logistikkløsninger, der vi bruker Eco-Transit til å fremlegge miljøkalkulasjoner for ditt prosjekt

Georg Skivik Moltu

Georg Skivik Moltu

Managing Director Projects & Special