Utfortolling av eksportforsendelser, varedeklarasjon, midlertidig utførsel, gjenutførsel og restriksjonsbelagte varer – la oss hjelper deg med fortollingsrutinene på eksportvarer.

 

Prosess for eksportklarering

Ved eksport av varer fra Norge, må varene alltid deklareres for Tollvesenet. Du kan ikke sende varer ut av Norge før Tollvesenet har gitt sin tillatelse til dette. Eksportør er pålagt å melde fra til norske myndigheter via en fortolling, kalt deklarasjon. Tollvesenet kontrollerer deklarasjonen gjennom en tollekspedisjon, deretter kan du sende varen ut av landet. Tollekspederingen blir gjort i Tollvesenets eget fortollingssystem TVINN.

De tre hovedområdene innen eksportklarering

  • høy vareverdi: vareverdi over NOK 5000

  • midlertidig utførsel: varer som for eksempel har vært på reparasjon i utlandet og som skal returneres til Norge

  • gjeninnførsel til Norge: varer som har vært midlertidig fortollet inn i Norge

På denne siden fra Tollvesenet finner utfyllende informasjon om fortolling av eksport.

Restriksjonsbelagte varer

Enkelte varer som også er under en vareverdi på NOK 5000 skal likevel fortolles. Les mer om restriksjonsbelagte varer for eksport her.

Fortollingsdokumentasjon

Det er eksportør som er ansvarlig for å merke og adressere varene riktig, samt oppgi korrekt fortollingsdokumentasjon , her finner du mer informasjon om fortollingsdokumentasjon.

Marianne B. Skauge

Marianne B. Skauge

Product Manager Customs