Multimodal transport er å kombinere ulike fraktformer i et og samme fraktoppdrag. Fordelen med sammensatte fraktløsninger er at vi finner den mest effektive kombinasjonen av flere ulike transportmidler, for FCLFull Container Load
Full container last
 / partigods, LCLLess than Container Load
Samlastningscontainer, mindre enn full container last / stykk gods på sjø
 / stykkgods og alle andre sendingstyper.

Resultatet kan være optimering av leveringsfrister, reduksjon av lagerkostnader, økt kostnadskontroll og ikke minst muligheten til å tilpasse til den mest bærekraftige transportformen av miljøhensyn.

Multimodale frakter kan være satt sammen av:

 • sjøfrakt

 • veitransport

 • togfrakt

 • flyfrakt

Fordeler med kombinasjonsfrakt og multimodale løsninger:

 • rimeligere

 • raskere

 • mer fleksibelt

 • miljøvennlig

Vi gir deg gode løsninger på:

 • dør-til-dør frakter

 • merking av varer

 • FCL (full container loads), LCL (less than container loads)

 • konsolidering og cross docking

 • håndtering av tollrelaterte dokumenter

 • full kontroll på logistikken - fra bestilling til levering med eCare, et enkelt webbasert system

 • mindre administrasjon, og bedre kapasitet i din bedrift

 

Bent Arild Hære

Bent Arild Hære

Director Sales
 
Sea freight - multimodal
Multimodal freight - Sea freight
Multimodal with rail freight
Road and sea - multimodal