Vi håndterer logistikk og spesiallast for dine fornybare energiprosjekt.

Etterspørselen etter fornybar energi er stor, det samme er størrelsene på energiprosjektene for å bygge de energibesparende anleggende. Det kreves logistikk og transport for spesiallast som blant annet byggemateriell i vanskelig håndterbare størrelser og vektklasser.

Ta kontakt med oss for fornybar energi logistikk

Vi hjelper deg gjerne spesiallast og logistikk til dine fornybar energiprosjekter.

Vi hjelper deg i hele prosessen 

  • mulighetsstudier

  • prosjektering, budsjettering, planlegging og gjennomføring

  • innhente tillatelser, utstyr og mannskap

  • transport av godset i inn og utland, med vei, sjø, fly transport eller multimodale løsninger

  • levering til prosjektet

  • tilrettelegging for levering av logistikktjenester på byggeplass

 

Vårt prosjektteam

Vi har en egen prosjektgruppe med ekspertise i logistikk for fornybar energi, som har spesialisert seg i å skape effektive prosjektoppsett for fornybar energi bransjen. Du får din egen kontaktperson/prosjektleder som følger deg gjennom hele prosjektet.
 
Vi kan tilby deg vår ekspertise fra prosjektets begynnelse, via budsjettprising og mulighetsstudier, til å være en integrert del av operasjonen. Dette inkluderer tilsyn i lossehavn, utløpshavn, samt aktiviteter og møter på byggeplassen.

 
Georg Skivik Moltu

Georg Skivik Moltu

Managing Director Projects & Special
Kjetil Nerland

Kjetil Nerland

Commercial & Operational Manager Projects & Special
cos-181
cos-006-3
cos-193
To ansatte med sikkerhets hjelm og merkede klær som sørger for at alt går som det skal
projectcargo
Projects and Specials