For at du skal slippe misforståelser, er god merking og korrekt informasjon første prioritet for en riktig og effektiv forsendelse. Riktig bruk av etiketter gjør sendingen tydelig -  for begge parter.

Ønsker du tips til hvordan merke gods?

 

Standard transportetikett

Alle kolli skal være tydelig merket, og i samsvar med elektronisk overført sendingsinformasjon.
I de tilfeller informasjonen ikke er overført elektronisk, registreres sendingen manuelt.
Standard transportetikett (102x192mm) skal benyttes, og all informasjon skal kunne leses både digitalt og manuelt.


Følgende minimumskrav gjelder i forhold til innhold og merking

 • etikett skal inneholde informasjon om

  • avsender og avsenders referansenummer

  • mottaker med adresse, referansenummer og telefonnummer

  • evt. leveringsinstruksjon

  • antall kolli

  • vekt

 • etikett skal inneholde strekkode for fraktbrevnummer, også kalt sendingsnummer, samt egen strekkode for «kolli-ID»

 • etikett skal være lett synlig på alle kolli

 • etikett kan dessverre ikke brettes rundt et hjørne, da maskinen ikke kan lese av denne


Sorteringsetikett

Alle kolli som håndteres gjennom våre terminaler, merkes med en egen sorteringsetikett som blir registrert på: dato, klokkeslett, ruteoppsett hvilken tjeneste.

Sorteringsetiketten er en ekstra sikkerhetsrutine, et ledd i vår intern kvalitetskontroll, og dokumenterer vareflyten gjennom våre terminaler, for at du skal få best mulig opplevelse av våre tjenester.