Skipsmeglertjenester for bulkVare som fraktes, lagres løst
Bulk er en type varer, gjerne råvarer, som fraktes eller lagres løse. De er altså ikke pakket inn i noen emballasje eller i konteinere, men lastes rett inn i et skips lasterom. Eksempler er olje, malm, korn og kull.
, stykkgods, prosjektlast, transportkontrakter, time charter. Ekspertise og erfaring gir oss et bredt grunnlag til å finne den beste løsning for din last.

Som en fraktmekler er vi koblingen mellom de som trenger å frakte gods og shippingselskaper. Vi har spesialisert oss på bulk, stykkgods og prosjektlass på enkeltsendinger samt mer langvarige transportkontrakter og "time charter".

 

Vårt chartering team tilbyr gode løsninger for

 • bulk

 • stykkgods

 • prosjektlast

 

Det tilbys løsninger for produktgrupper som

 • landbruk

 • metal

 • malm

 • brennstoff (kull, pellets, biomasse)

 • mineraler

 • gjødsel og kunstgjødsel

 • trevirke

 • generell last
   

 
Kjetil Nerland

Kjetil Nerland

Commercial & Operational Manager Projects & Special

Prisforespørsel

Få et uforpliktende tilbud basert på din bedrifts behov.