Tollavgift på importerte varer, deklarasjonsgrunnlag og utregning av avgifter – vi hjelper deg med fortollingsrutinene på importen.

Prosess importfortolling

  • Importør er pålagt å melde fra om varer som tas inn i landet

  • Importør deklarere grunnlaget for utregning av toll og avgifter

  • Tollvesenet kontrollerer deklarasjonen gjennom en tollekspedisjon

  • Ved fullført tollekspedisjonen og betalt toll og avgifter, fristiller Tollvesenet varene

  • Nyttig informasjon om import av varer til Norge 

 

De tre hovedområdene innen fortolling

  • Ordinær innførsel; innfortolling av varer med en verdi på NOK 350,- eller mer, inkl. frakt og forsikring

  • Midlertidig innførsel; varer som importeres midlertidig til Norge for senere gjenutførsel

  • Gjeninnførsel; varer som gjeninnføres til Norge etter midlertidig eksport etter for eksempel reparasjon i utlandet

 

Marianne B. Skauge

Marianne B. Skauge

Country Manager Customs
La oss hjelpe deg med fortollingen