Tollavgift på importerte varer, deklarasjonsgrunnlag og utregning av avgifter – vi hjelper deg med fortollingsrutinene på importen.

Prosess importfortolling

  • importør er pålagt å melde fra om varer som tas inn i landet

  • importør deklarere grunnlaget for utregning av toll og avgifter

  • tollvesenet kontrollerer deklarasjonen gjennom en tollekspedisjon

  • ved fullført tollekspedisjonen og betalt toll og avgifter, fristiller Tollvesenet varene

  • nyttig informasjon om import av varer til Norge 

 

De tre hovedområdene innen fortolling

  • ordinær innførsel; innfortolling av varer med en verdi på NOK 350,- eller mer, inkl. frakt og forsikring

  • midlertidig innførsel; varer som importeres midlertidig til Norge for senere gjenutførsel

  • gjeninnførsel; varer som gjeninnføres til Norge etter midlertidig eksport etter for eksempel reparasjon i utlandet

 

Marianne B. Skauge

Marianne B. Skauge

Product Manager Customs
La oss hjelpe deg med fortollingen