logo
No  |  En   Country
iconmenu
iconmenu
logo

Transportforsikring

En transportforsikring, eller en vareforsikring, er en forsikring som sikrer vareeiere mot økonomisk tap når varene er på vei fra leverandør til mottaker.

Det er vareeiers eget ansvar å ha en transportforsikring.

Enhver bedrift som selger, kjøper eller på annen måte har gods til befordring, bør du vurdere om en transport- eller vareforsikring skal tegnes!
Har du en vareforsikring, rettes kravet til ditt forsikringsselskapet som vil føre ditt erstatningskrav mot ColliCare Logistics.


Vurderer du som handelsbedrift vareforsikring?
Her er noen tips til hva du kan ha med i vurderingen:

  • Tåler bedriften din økonomisk et tap som tilsvarer verdien på en hel forsendelse?
  • Ønsker bedriften en økonomisk "utligning" av økonomisk tap, ved at et forsikringsselskap påtar seg risikoen for godset og erstatter i tilfelle av skader/manko.
  • Skal bedriften forsikre kun de store katastrofer, eller ønskes en paraplydekning som dekker alt?
  • Har bedriften kapasitet, praktisk og administrativt, til å håndtere inntrufne skader/tap selv?
Vurderer du vareforsikring?
Ta kontakt med ditt forsikringsselskap.