En transportforsikring, eller en vareforsikring, er en forsikring som sikrer vareeiere mot økonomisk tap når varene er på vei fra leverandør til mottaker.

Det er vareeiers eget ansvar å ha en transportforsikring.

Forsikring av gods

Ta kontakt med ditt forsikringsselskap!

Enhver bedrift som selger, kjøper eller på annen måte har gods til befordring, bør du vurdere om en transport- eller vareforsikring skal tegnes!
Har du en vareforsikring, rettes kravet til ditt forsikringsselskapet som vil føre ditt erstatningskrav mot ColliCare Logistics.

green-cover@2x.jpgVurderer du som handelsbedrift vareforsikring?
Her er noen tips til hva du kan ha med i vurderingen:

  • Tåler bedriften din økonomisk et tap som tilsvarer verdien på en hel forsendelse?
  • Ønsker bedriften en økonomisk "utligning" av økonomisk tap, ved at et forsikringsselskap påtar seg risikoen for godset og erstatter i tilfelle av skader/manko.
  • Skal bedriften forsikre kun de store katastrofer, eller ønskes en paraplydekning som dekker alt?
  • Har bedriften kapasitet, praktisk og administrativt, til å håndtere inntrufne skader/tap selv?