Vi har samlet logistikk kompetanse i en egen avdeling spesielt med tanke på store tenderprosesser og logistikkprosjekter.

Vi kan skilte med lang og bred erfaring med alle typer logistikktjenester i både inn - og utland. Les mer om tjenestene våre her; veitransportsjøfraktflyfraktlagerlogistikk i butikk og netthandel.


I et logistikkprosjekt hjelper vi deg med

  • analyse av dagens transport situasjon i inn- og utland

  • optimalisering av supply chain/varestrømmen

  • effektive IT/logstikksystemer, samt implementering mot dine egne systemer


Et logistikkprosjekt kan gi deg

  • reduserte lagerkostnader

  • reduserte transportkostnader

  • optimaliserte logistikk prosesser internt og eksternt

  • purchase order management system for full oversikt og kontroll

  • tilgjengelig on-time statistikker og for analyse og optimalisering


Ta kontakt med oss, vi ønsker å hjelpe deg!

 

Trond Tveten

Trond Tveten

Corporate Business Analyst
Kent Nicolaysen

Kent Nicolaysen

COO/CTO - Chief Operational Officer