Olje og gass, maritim industri, marin-næring, verftsindustrien, energi, bygg & anlegg samt fiskeri & havbruk er blant store næringer i Norge.

Oppdragsgiverne er som regel prosjektdrevne bedrifter med spesifikke krav til  transport og logistikktilbyderne. Vårt dedikerte team er spesialisert innen lokale så vel som globale prosjektlogistikktjenester.    

 

Logistikk, prosjektledelse, sikkerhet og risiko

Prosjektledelse, safety & risk management,  logistikk og forsyning er våre viktigste kompetanseområder, og en suksessfaktorer for å ivareta deg som en unik prosjektkunde.

Vi igangsetter, planlegger, gjennomfører, følger opp samt kontrollerer og avslutter prosjektene dine innen avtalt tid, til avtalt pris og kvalitet samt i henhold til dine prosjektkrav.

 

Vårt fokus er rettet mot prosjektdrevne markeder, vi kundetilpasser og skreddersyr våre løsninger til ditt prosjektbehov!

Vårt mindset er å ha fokus på Sikkerhet & risikostyring

Identifisering av potensielle farer og risikoer er av høy verdi for et industrielt prosjekt. Analyser og forhåndsregler sikrer en stabil og sikker gjennomføring av prosjektet.

Transportmeglere som tilbyr transport og logistikk til industrielle prosjekter må inneha ekspertise i sikkerhet & risikostyring. Vi tilbyr vår ekspertise i dette kritiske leddet, beskytter og bevarer det verdifulle godset, utstyret, personalet og det finansielle risikoelementet rundt ditt prosjekts logistikkoperasjoner.

I en risikobasert tilnærmelse vil vår dedikerte prosjektgruppe jobbe sammen med deg som kunde. Vi vil planlegge operasjonen nøye, og overveier ruta, om utstyret passer til formålet, prosedyrene, arbeidsmetodene, detaljene rundt løfteutstyret, for å nevne noe. Alt blir gjennomgått på forhånd, og under operasjonen. Risikostyring sikrer tryggere og smartere jobbrutiner gjennom hele prosessen.
 

Vårt prosjektteam tilbyr

 • forståelse av prosjektkrav og kundebehov

 • høy kompetanse innen spedisjon, logistikk, forsyning, sikkerhet & risikostyring samt prosjektledelse

 • skreddersydde prosjektlogistikkløsninger

 • fokus på dine prosjektmål

 • fleksibilitet og «hands-on» kapasitet

 • «walk the talk» holdning

 • kort responstid

 • tilgjengelighet 365 - 24/7

 • evne og vilje til å levere best innenfor prosjektlogistikk

 • et omfattende globalt prosjektlogistikk nettverk

 • kompetente underleverandører og partnere

 • verdiskapende leveranser

Vårt team for Prosjekt & spesiallogistikk

Georg Skivik Moltu

Georg Skivik Moltu

Managing Director Projects & Special
Kjetil Nerland

Kjetil Nerland

Commercial & Operational Manager Projects & Special
John Vaage

John Vaage

Regional Manager
Sandra Berentsen

Sandra Berentsen

Freight Forwarder - Trainee
Tore Kristensen

Tore Kristensen

Senior freight forwarder and project manager
Marianne Nilsen O'Neill

Marianne Nilsen O'Neill

Regional Manager / Product manager
Vilde Harstad

Vilde Harstad

Freight Forwarder • Projects & Special
Jan Gunnar Lexau

Jan Gunnar Lexau

Senior Freight Forwarder • ColliCare Projects & Logistics AS

Prosjekt & spesiallast Stavanger

Kontorveien 12
4033 Stavanger

Prosjekt & spesiallast Bergen

Lodin Lepps Gate 2
5003 Bergen

Prosjekt & spesiallast Møre & Romsdal

Breivika Idustriveg 45
6018 Ålesund