Oppdragsgiverne våre innenfor Prosjekt & Spesiallogistikk er prosjektdrevne bedrifter med spesifikke krav til transport og logistikktilbyderne. Olje og gass, maritim industri, marin-næring, verftsindustri, energi, bygg og anlegg samt fiskeri og havbruk er store næringer i Norge. Vårt dedikerte team er spesialisert innen lokale så vel som globale spesiallogistikktjenester.

 

Logistikk, prosjektledelse, sikkerhet og risiko

Prosjektledelse, safety and risk management,  logistikk og forsyning er våre viktigste kompetanseområder og en suksessfaktorer for å ivareta deg som en unik prosjektkunde. Vi igangsetter, planlegger, gjennomfører, følger opp samt kontrollerer og avslutter prosjektene dine innen avtalt tid, til avtalt pris og kvalitet samt i henhold til dine prosjektkrav.

Vårt fokus er rettet mot prosjektdrevne markeder, vi kundetilpasser og skreddersyr våre løsninger til ditt prosjektbehov!

Vi har fokus på sikkerhet og risikostyring

Identifisering av potensielle farer og risikoer er av høy verdi for et industrielt prosjekt. Analyser og forhåndsregler sikrer en stabil og sikker gjennomføring av prosjektet.

Transportmeglere som tilbyr transport og logistikk til industrielle prosjekter må inneha ekspertise i sikkerhet og risikostyring. Vi tilbyr vår ekspertise i dette kritiske leddet, beskytter og bevarer det verdifulle godset, utstyret, personalet og det finansielle risikoelementet rundt ditt prosjekts logistikkoperasjoner.

I en risikobasert tilnærmelse vil vår dedikerte prosjektgruppe jobbe sammen med deg som kunde. Vi vil planlegge operasjonen nøye, og overveier ruta, om utstyret passer til formålet, prosedyrene, arbeidsmetodene, detaljene rundt løfteutstyret, for å nevne noe. Alt blir gjennomgått på forhånd, og under operasjonen. Risikostyring sikrer tryggere og smartere jobbrutiner gjennom hele prosessen.

Vårt prosjektteam tilbyr:

 • forståelse for prosjektkrav og kundebehov

 • høy kompetanse innen spedisjon, logistikk, forsyning, sikkerhet og risikostyring samt prosjektledelse

 • skreddersydde prosjektlogistikkløsninger

 • fokus på dine prosjektmål

 • fleksibilitet og «hands-on» kapasitet

 • «walk the talk» holdning

 • kort responstid

 • tilgjengelighet 365 - 24/7

 • evne og vilje til å levere best innenfor prosjektlogistikk

 • et omfattende globalt prosjektlogistikk nettverk

 • kompetente underleverandører og partnere

 • verdiskapende leveranser

 

Kontakt vårt team for Prosjekt & spesiallogistikk:

Georg Skivik Moltu

Georg Skivik Moltu

Managing Director Projects & Special
Kjetil Nerland

Kjetil Nerland

Commercial & Operational Manager Projects & Special
John Vaage

John Vaage

Regional Manager
Sandra Berentsen

Sandra Berentsen

Freight Forwarder - Trainee
Vilde Harstad

Vilde Harstad

Freight Forwarder • Projects & Special
Jan Gunnar Lexau

Jan Gunnar Lexau

Senior Freight Forwarder • ColliCare Projects & Logistics AS
 

Prosjekt & spesiallast Stavanger

Kontorveien 12
4033 Stavanger

Prosjekt & spesiallast Bergen

Lodin Lepps Gate 2
5003 Bergen

Prosjekt & spesiallast Møre og Romsdal

Breivika Idustriveg 45
6018 Ålesund