Vi hjelper deg med rask og effektiv import, eksport, stykkgods, partigods, full bil, spesiallast eller farlig gods i hele Europa. Vi har egne avdelinger som tilbyr veitransport i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia, Nederland, Italia og Tyrkia. I tillegg har vi et stort agentnettverk i de øvrige Europeiske landene.

 

Veitransport og distribusjon i Europa

Vi gjør transport og distribusjon lett tilgjengelig i hele Europa, med faste rutetider mellom de store transportknutepunktene, direkte distribusjon på tvers av land og lokal innhenting og distribusjon. Vi har egen distribusjonsløsning for hele Norge og eksklusive ruter mellom de nordiske landene og kontinentet. 

 

Vår veitransporttjenester omfatter:

 • full bil FTL/LTL, parti- og stykkgods

 • henting/levering til avtalt tid

 • mulighet for mellomlagring

 • omlasting og cross docking ved behov

 • direkte transporter - ingen omlasting

 • spesialgods

 • temperaturregulert transport

 • tilpassede import- og eksportløsninger

 • mellom noen land; daglige avganger

 • ellers ukentlige faste avganger

 • alle typer fortollingstjenester for import og eksport

Lønnsomme transportløsninger for ditt gods

Stykkgods 0-2500kg

 • forsendelser som sendes i vårt stykkgodsprodukt hentes og leveres av folk med lokalkunnskap

Alle biler har bakheis og utstyr for henting/levering på bakkenivå

Partigods + 2500kg

 • direkte levering eller via terminal 

 • spesielle hente- eller leveringsbetingelser; gjennom våre strategisk plasserte terminaler i Skandinavia tilbyr vi henting og levering av større partier av mindre biler som er utstyrt med bakheis for levering på bakkenivå

Vi hjelper deg med fortollingen

Et omfattende toll- og avgiftsregelverk og tidkrevende prosesser gjør ofte handel på tvers av grensene i Europa krevende. Vi har spesialisert oss på tollhåndtering, med gode rutiner mot tollvesenet.

 • generell fortolling

 • import av varer

 • eksport av varer

 • direktefortolling

 • tolldokumentasjon

 • tollkreditt

 • rådgivning 

 • klassifisering 

 
Marianne B. Skauge

Marianne B. Skauge

Product Manager Customs
Julianne Fjell

Julianne Fjell

Managing Director International Norway