Vi kan veitransport av gods i Europa. Vi hjelper deg med import, eksport, stykkgods og partigods, full bil, spesiallast, farlig gods og distribusjon. ColliCare har egne avdelinger som tilbyr biltransport i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia, Nederland, Italia og Tyrkia. I tillegg har vi et stort agentnettverk i de øvrige Europeiske landene. 

 

Veitransport og distribusjon i Europa

Vi gjør transport og distribusjon lett tilgjengelig i hele Europa, med faste rutetider mellom store transportknutepunkter, direkte distribusjon på tvers av land + lokal innhenting og distribusjon.

Vi har egen distribusjonsløsning for hele Norge og eksklusive ruter mellom de nordiske land og kontinentet. 

Vår veitransporttjenester omfatter:

 • full bil FTL/LTL, parti- og stykkgods

 • henting/levering til avtalt tid

 • mulighet for mellomlagring

 • omlasting og cross docking ved behov

 • direkte transporter - ingen omlasting

 • spesialgods

 • temperaturregulert transport

 • tilpassede import- og eksportløsninger

 • mellom noen land; daglige avganger

 • ellers ukentlige faste avganger

 • alle typer fortollingstjenester for import og eksport

Lønnsomme transportløsninger for dine varer

Stykkgods 0-2500kg

 • forsendelser som sendes i vårt stykkgodsprodukt hentes og leveres av folk med lokalkunnskap

Alle biler har bakheis og utstyr for henting/levering på bakkenivå

Partigods + 2500kg

 • direkte levering eller via terminal 

 • spesielle hente- eller leveringsbetingelser; gjennom våre strategisk plasserte terminaler i Skandinavia tilbyr vi henting og levering av større partier av mindre biler som er utstyrt med bakheis for levering på bakkenivå

Vi hjelper deg med fortollingen

Et omfattende toll- og avgiftsregelverk og tidkrevende prosesser gjør ofte handel på tvers av grensene i Europa krevende. Vi har spesialisert oss på tollhåndtering, med gode rutiner mot tollvesenet.

 • generell fortolling

 • import av varer

 • eksport av varer

 • direktefortolling

 • tolldokumentasjon

 • tollkreditt

 • rådgivning 

 • klassifisering 
   

Prisforespørsel og booking

Få et pristilbud, eller book med en gang.
Gunnar Lindberg

Gunnar Lindberg

Product Manager Road
Marianne B. Skauge

Marianne B. Skauge

Product Manager Customs