Partigods er direktesendinger med en samlet vekt på over 2,5 tonn. Ved å sende og prise varer som partigods kan forsendelsen fraktes direkte til mottaker, uten omlasting på terminal. Vi har godt etablerte distrbusjonsnettverk slik at du får varer når og hvor du trenger, over hele Norge. 

 

Hva er partigods?

Containere eller lastebilder som kun fylles delvis med varer og har lavere volum enn en Full Truckload (FTL) forsendelse er klassifisert som partigods. Forsendelsene vil i størst mulig grad unngå omlasting på terminal og leveres direkte fra avsender til mottaker. Det som er viktig å huske på når man sender som partigods er

 • fraktberegninger per sending skal være vektet fra 2500 kg og oppover

 • partigodssendinger prises og faktureres i henhold til avtalte partigodspriser og tilhørende avtalte priser for tilleggstjenester

 • emballering skal være tilpasset, slik at godset tåler samlasting og ikke kan utsette annet gods for skader

 • partigods fremføres til avtalte ledetider tilnærmet transportplan for stykkgods, her finner du tabellen

 • bookingfrist er kl. 14:00, dersom annet ikke er avtalt

 • gods for partigodsdistribusjon skal være merket med transportetikett fra avsender, samt være elektronisk overført eller opprettet hos oss før opphenting

 • når du sender partigods, må det være enkel adkomst for stor lastebi

Dette er fordelene med partigods

 • økonomisk løsning

 • kostnadseffektiv, tar kun betalt for lasteplass som tas opp

 • konsolidering

 • priser kan oppgis per m², lastemåler, blokkpall og europall

 • fleksibilitet

 • forskjellige former, emballasjer, størrelser

 • multimodale evner

 • forbedre leveringstider og laste- og losseoperasjoner

 • redusert miljøfotavtrykk ved å unngå enkeltforsendelser

Du booker via e-post, EDIElectronic Data Interchange
Elektronisk datautveksling
eller web og hvert kolli får elektronisk sporbarhet gjennom bruk av PDAHåndterminal/skanner
Skanner som leser barkoden på godset.
og webbasert track and trace system slik at du kan følge med på godset ditt på reisen.

 
Thomas Haaland

Thomas Haaland

Senior Sales Executive