Norge har en verdensledende fiskerinæring og er den nest største eksportøren av sjømat i verden. Næringen forsyner mer enn 150 land med fiskeprodukter og er helt avhengig av effektive logistikkløsninger for å opprettholde og videreutvikle konkurranseevnen.

Ta kontakt for fiskerilogistikk

Kontakt vårt team for logistikk for fiskerinæringen.

Fiskeriindustrien kan være logistikk krevende, både når det gjelder utstyr til drift samt transport av foredlede produkter.

 

Tjenester for fiskerilogistikk

 • global befraktning, vei, sjø, fly og tog

 • spedisjon

 • chartering av fartøy

 • chartering av fly

 • prosjektledelse

 • risiko og sikkerhetsledelse

 • laste og losse operasjoner

 • lagerhold

 • øvrige logistikktjenester etter behov

 • opplært personell med sikkerhetsklareringer
   

Vi er spesialist på logistikk for fiskeriindustrien, og hjelper deg 24/7


Din kontaktperson

Du trenger bare å forholde deg til én kontaktperson for dine prosjekter, vi håndterer prosessen fra start til slutt
 

Georg Skivik Moltu

Georg Skivik Moltu

Managing Director Projects & Special
Kjetil Nerland

Kjetil Nerland

Commercial & Operational Manager Projects & Special

Logistikk for fiskerinæringen

Her finner du mer informasjon om vårt tilbud for fiskerinæringen

Logistikk for havbruksnæringen

Her finner du mer informasjon om logistikk for havbruksnæringen

Logistikk for biomarin industri

Her finnes du mer informasjon om våre tjenester for biomarin industri