Sømløs koordinering mellom leverandører, transportører og mottagere på kryss av landegrenser, en ekspertgruppe som forvalter forsyningskjeden og optimaliserer vareflyt, transparent oppsett med sanntidsinformasjon – det kaller vi KontrolltårnKontrolltårn
En ekspertgruppe som sømløst forvalter, drifter og videreutvikler forsyningskjeden og vareflyten for din bedrift
for logistikk.

Ta kontakt

Vi hjelper deg med å optimalisere din forsyningskjede

Et kontrolltårn er

 • en sømløs koordinering på tvers av leverandører, transportører og mottagere

 • en ekspertgruppe som forvalter, drifter og videreutvikler forsyningskjeden og vareflyten for din bedrift

 • et sentralt informasjonssenter med oversikt over alle data, for enkelt å adressere trender, muligheter og risikoer

 • mulighet for å identifiser alle trender og synergier, for å optimalisere kombinasjonene i vareflyten og redusere kostnader

 

Slik bygger du et kontrolltårn

 • et kontrolltårn etableres og defineres som en egen driftsfunksjon

 • logistikkeksperter trekkes inn og jobber i team med bedriftens egne nøkkelpersoner

 • teamet bør bestå av personer med

  • bakgrunn fra forsyningskjeden og vareflyt

  • bakgrunn i transportbransjen

  • bedriftsøkonomisk kompetanse - forbedringer i operativt arbeide

  • 3PLThird Party Logistics
   Tredjepartslogistikk - Når et firma leier inn en spesialist for å drifte eget lager, distribusjon og andre tjenester.
   kunnskap

  • IT bakgrunn som kan utveksle data mellom partene

 • outsourcing av kontrolltårn funksjoner gir stor fleksibilitet og til enhver tid tilgang på ekspertkompetanse

 

Fordeler et "Kontrolltårn" kan gi deg

1. Planlegging, ressurser og rutiner
 • full kontroll på forsyningskjeden i sanntid, kan hindre at potensielle problemer oppstår, unngå brannslukking

 • ​gir en synlig og transparent forsyningskjede

 • full oversikt og fleksible muligheter for dynamisk planlegging, disponering av ressurser og oppsett av rutiner

 • full kontroll med GPS tracking, distribusjonssystemer og lagerstyring

2. Revisjon og rapportering
 • bidrar til å dokumentere alle stadiene i en supply chain

 • alle lastebevegelser registreres og dokumenteres gjennom driftslogger, ordre- og fakturahistorikk for analyse, oversikt og kontroll

 • ​generere rapporter som viser totale kostnader, brutt ned på enkelt produkt, vekt og volum

3. Prognoser
 • analysene dokumenterer forsyningskjeden i sanntid og gir et godt utgangspunkt til å se mulige forbedringsområder og ta gode avgjørelser

 • ​lager prognoser som gir forutsigbarhet helt ned på daglig operasjonelt nivå, ETA's

 • forutsigbare supply chain kostnader og 'etterspørsel'

4. Gjennomføring
 • forenkler drift og kontroll i alle ledd, i supply chain kjeden:

 • lagerstyring

 • distribusjon

 • bil- og container styring

 • fakturering

5. Beslutninger
 • et kontrolltårn lar deg jobbe med sanntidsdata

 • sentraliserte og tydelig ansvarsområder for kostnader, kvalitet og gjennomføring

 • transparente system og sanntidsdata gir grunnlag for gode beslutninger basert på fakta

6. Resultater
 • lavere logistikkostnad

 • mindre lagerbeholdning

 • forbedringer på tidsbruk og punktlighet i forsyningskjeden

 
Knut Sollund

Knut Sollund

CEO – Chief Executive Officer