Farlig gods med veitransport

ColliCare Logistics transporterer og håndterer Farlig gods (ADR) i henhold til direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin forskrift om "landtransport av farlig gods".

Her finner du  mer informasjon

Farlig gods med jernbane


Farlig gods fraktet på jernbane omfattes av samme regelverk som for veitransport (se linker over for mer info), samt noen tilleggsregler for bestiling av sportilganger for spesialtransport tilkommer.

Her finner du  mer informasjon  

Farlig gods send med flyfrakt


ColliCare Logistics transporterer og håndterer farlig gods i henhold til reglene fastsatt av IATA/ICAO/DGR. Et omfattende regelverk som må oppfylles før forsendelsen kan aksepteres. IATA er regelverket for business verdenen, ICAO er regelverket for offisielle tjenester - flytrafikk kontroll mv.

Her finner du  mer informasjon  

Farlig gods send som sjøfrakt

ColliCare Logistics transporterer og håndterer farlig gods i henhold til reglene fastsatt i IMDG bestemmelsene. Et omfattende regelverk som må oppfylles før forsendelsen kan aksepteres.

Her finner du  mer informasjon

 

Jon Marsteintrædet

Jon Marsteintrædet

Group HSE Manager