Farlig gods med veitransport

Vi i ColliCare Logistics transporterer og håndterer Farlig gods (ADR) i henhold til direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin forskrift om "landtransport av farlig gods".

Her finner du mer informasjon:

Farlig gods med jernbane

Farlig gods fraktet på jernbane omfattes av samme regelverk som for veitransport (se linker over for mer info), samt noen tilleggsregler for bestiling av sportilganger for spesialtransport tilkommer.

Farlig gods send med flyfrakt

ColliCare Logistics transporterer og håndterer farlig gods i henhold til reglene fastsatt av IATA/ICAO/DGR. Et omfattende regelverk som må oppfylles før forsendelsen kan aksepteres. IATA er regelverket for business verdenen, ICAO er regelverket for offisielle tjenester - flytrafikk kontroll mv.

Her finner du mer informasjon:

Farlig gods send som sjøfrakt

Vi i ColliCare Logistics transporterer og håndterer farlig gods i henhold til reglene fastsatt i IMDG bestemmelsene. Et omfattende regelverk som må oppfylles før forsendelsen kan aksepteres.

Her finner du mer informasjon:
Jon Marsteintrædet

Jon Marsteintrædet

HSEQ Advisor