Dagsoppgjør er en oppgjørsordning der tolldeklarasjoner som er levert i løpet av en dag betales samlet påfølgende virkedag etter fortolling. Dagsoppgjør kan bare gis til speditører som fortoller varer på vegne av andre.

 

For bedrifter uten tollkreditt og privatpersoner vil vi ved ankomst beregne toll og avgifter. Disse vil da kreves inn og sendingen fortolles på dagsoppgjør før den kan utleveres.

Ansvar for fortollingen

Det er importøren/den deklarerte mottakeren sitt ansvar å sørge for at varene blir korrekt fortollet inn i landet, iht. lov om toll, samt betale toll, avgifter og gebyrer. Dersom det er uklart hvem som er importøren, så er importøren den ansvarlige part der varene leveres. Før Tollvesenet kan fristille varene og mottakeren kan ta de i bruk, må toll, avgifter og gebyrer være betalt.

Tollkreditt

Tollkreditt er en kreditt som gis til virksomheter som importerer varer fra utlandet.

Ordningen gjør det enklere å betale toll og avgifter. Du får utsatt betalingsfrist fordi toll og avgifter for en måned har forfallsdato den 18. i neste måned.

Du kan søke Skatteetaten om månedskreditt (tollkredit) ved betaling av toll og avgifter i forbindelse med innfortolling.

Rutiner for dagsoppgjør

 1. Ankommet sending legges på tollager hos ColliCare

 2. Moms, toll og eventuelle andre avgifter beregnes av vår fortollingsavdeling

 3. Faktura utstedes og sendes til importør pr e-post

 4. Når innbetaling er mottatt sendes fortollingen gjennom på dagsoppgjør til tollvesenet
  NB! Lagerleie etter gjeldende satser påløper normalt etter 3 dager

 5. For rask behandling bør kvittering med status «utført oppdrag» sendes i retur til oss

 6. Når tollvesenet har godkjent fortollingen, frigis varene fra tollager og utleveres iht. betingelsene i transportoppdraget

 7. Påfølgende dag betales dagsoppgjøret til tollvesenet

 8. Har tollkursen endret seg fra beregningstidspunktet vil faktura/kreditnota på differansen utstedes

 9. Vår originale faktura med kvittering fra tollvesenet sendes pr post til importør når kvittering fra tollvesenet er mottatt

 
Marianne B. Skauge

Marianne B. Skauge

Product Manager Customs