Det er konstant bevegelse i valuta, energi og drivstoffpriser. Her finner du oversikt over de variable tilleggene som regulerer disse svingningene. Noen oppdateres ukentlig, andre månedlig.

 

Valutatillegg

Dato Dato og forklaring
Forklaring
Surcharge

Uke 17 2024

Oppdatert ukentlig

.
49,81%

Drivstofftillegg vei

Dato Dato og forklaring
Forklaring
Surcharge

April, 2024

Oppdatert månedlig

Internasjonal frakt
45,35%
Distribusjon i Norge
20,6%

Energitillegg rail

Dato Dato og forklaring
Forklaring
Surcharge

April, 2024

Oppdatert månedlig

.
11,42%

BAF tillegg sjøfrakt i Europa

Dato Dato og forklaring
Forklaring
Surcharge

April, 2024

Oppdatert månedlig

Tillegg per Teu
133.00 €

ETS tillegg veitransport i Europa

Dato Dato og forklaring
Forklaring
Surcharge

April, 2024

Oppdatert månedlig

Pr 100 kg
1 NOK

ETS tillegg sjøfrakt i Europa

Dato Dato og forklaring
Forklaring
Surcharge

April, 2024

Oppdatert månedlig

Tillegg per Teu sjøfrakt Europa tørr container
16.00 €
Tillegg per Teu sjøfrakt Europa temperaturregulert container (Reefer)
20.00 €
Tillegg per Teu sjøfrakt Iberia tørr container
24.00 €
Tillegg per Teu sjøfrakt Iberia temperaturregulert container (Reefer)
30.00 €

Energitillegg lager

Dato Dato og forklaring
Forklaring
Surcharge

Mars, 2024

Oppdatert månedlig

.
4,9%