Grunnet den konstante bevegelsen av valuta, energi og drivstoff, fant vi det mest hensiktsmessig å ha en konsolidert side for ukentlige tilleggsavgifter.

Drivstofftillegg

DateDate and description
Description
Surcharge

Uke 4, 2023

Updated weekly

Internasjonal frakt
41,08%
Distribusjon i Norge
23,3%

BAF tillegg

DateDate and description
Description
Surcharge

Januar, 2023

Updated weekly

Tillegg per Teu
182.00 €

Energitillegg rail

DateDate and description
Description
Surcharge

Uke 4

Updated weekly

Energitillegg
18,06%

Valutatillegg

DateDate and description
Description
Surcharge

Uke 4, 2023

Updated weekly

Currency surcharge
37,26%