På grunn av den konstante bevegelsen i valuta, energi og drivstoff finner du her en oversikt over våre tilleggsavgifter som oppdateres ukentlig.

Drivstofftillegg vei

Dato Dato og forklaring
Forklaring
Surcharge

Uke 38, 2023

Oppdatert ukentlig

Internasjonal frakt
46,09%
Distribusjon i Norge
24,8%

BAF tillegg sjø

Dato Dato og forklaring
Forklaring
Surcharge

Oktober, 2023

Oppdatert månedlig

Tillegg per Teu
154.00 €

Energitillegg rail

Dato Dato og forklaring
Forklaring
Surcharge

Uke 38, 2023

Oppdatert ukentlig

.
15,92%

Energitillegg lager

Dato Dato og forklaring
Forklaring
Surcharge

August, 2023

Oppdatert månedlig

.
0,0%

Valutatillegg

Dato Dato og forklaring
Forklaring
Surcharge

Uke 38, 2023

Oppdatert ukentlig

.
46,88%