logo
No  |  En   Country
iconmenu
iconmenu
logo

Ord & uttrykk

Søk
Filtrér på kategori
veitransport
sjotransport
flyfrakt
Forkortelse
Full betegnelse
Forklaring

3PL

Third Party Logistics
Tredjepartslogistikk - Når et firma leier inn en spesialist for å drifte eget lager, distribusjon og andre tjenester.
 
veitransport
sjotransport
flyfrakt

4PL

Fourth Party Logistics
Fjerdepartslogistikk - Et firma leier inn en spesialist til å drifte, utvikle og organisere eget lager, distribusjon og andre tjenester på vegne av seg selv
veitransport
sjotransport
flyfrakt

ADR

Farlig gods reguleringer på vei
Gods som kan gjøre skade på personer, eller miljø
veitransport

AGS

Aden Gulf Surcharge
Aden Bukten-tillegg - tillegg pga sikkerhetstiltak ved seiling gjennom Aden bukten (Pirater)
sjotransport

AGV

Automated Guided Vehicle
selvgående, førerløse trucker som går på batteri og er drevet av elektriske motorer.
veitransport

AS/RS

automated storage and retrieval systems
løsninger som effektiviserer og kvalitetsstyrer prosessene på lageret. Eksempler på automasjon kan være
veitransport

ATA

Actual Time of Arrival
Faktisk ankomstdato
veitransport
sjotransport
flyfrakt

ATA-Carnet

Et internasjonalt tolldokument som sparer deg og din bedrift for tid og penger ved midlertidig innførsel av varer
ATA-carnetet forenkler tollekspedisjonen og erstatter alle eksport-, import- og transitteringsdokumenter. Les mer om ATA carnet her
veitransport
sjotransport
flyfrakt

ATD

Actual Time of Departure
Faktisk forsendelses dato
veitransport
sjotransport
flyfrakt

AWB

Air WayBill
Fraktdokument for flytransport
flyfrakt

B/L

Bill of Lading
Fraktdokument for sjøtransport
sjotransport

B2B

Business to Business
Handel av varer mellom to firma
veitransport
sjotransport
flyfrakt

B2C

Business to Consumer
Handel av varer fra firma til konsument
veitransport
sjotransport
flyfrakt

BAF

Bunker Adjustement Factor
Olje/drivstofftillegg
veitransport
sjotransport

Barcode

Barcode
Strekkode
veitransport
sjotransport
flyfrakt

Break-bulk

Stort volum
Stor sending som må lastes individuelt.
sjotransport

Bulk

veitransport
sjotransport
flyfrakt

CAF

Currency Adjustment Factor
Valutatillegg
veitransport
sjotransport
flyfrakt

Cbm

Cubic meter
Kubikkmeter
veitransport
sjotransport
flyfrakt

Certificate of Origin

Opprinnelsesertifikat
Sertifikat som bekrefter opprinnelse av en vare
veitransport
sjotransport
flyfrakt

CFR

Cost and Freight
Leveringen har skjedd når godset er plassert på skipet - havn for overlevering bør nevnes pga. risiko
veitransport
sjotransport
flyfrakt

Chargeable weight

Frakt,-volumvekt
Teoretisk vekt som er høyest av reell vekt, omregnet cbm eller omregnet lm.
veitransport

Chassis

Chassis/Semihenger
Tilhenger for container transport, kobles på en trekkvogn
veitransport
sjotransport

CIF

Cost, Insurance and Freight
Leveringen har skjedd når godset er plassert på skipet - havn for overlevering bør nevnes pgs risiko. Selger er forsikringsansvarlig
veitransport
sjotransport
flyfrakt

CIP

Carrige and Insurance Paid to
Kjøper har risiko fra godset er levert til fraktselskapet. Forsikring som gjelder til ankomststed, tegnes av selger for kjøpers regning
veitransport
sjotransport
flyfrakt

CMR

Internasjonalt fraktbrev
Et CMR dekker den obligatoriske informasjonen som et internasjonalt bilfraktbrev skal ha
veitransport

COD

Cash on Delivery
Kontant betaling
veitransport

COD

Change of Destination
Endring av avtalt leveringsadresse
sjotransport

Consignee

Mottaker
Der godset leveres
sjotransport
flyfrakt

Consignor

Avsender
Der godset sendes fra
veitransport
sjotransport
flyfrakt

Control Tower

kontrolltårn
En ekspertgruppe som sømløst forvalter, drifter og videreutvikler forsyningskjeden og vareflyten for din bedrift
veitransport
sjotransport
flyfrakt

Conversion key

Omregningsfaktor
En teoretisk faktor som gir mulighet for å beregne fraktvekt ut fra cbm og/eller lm
veitransport
sjotransport
flyfrakt

CPT

Carrige Paid To
Kjøper har risikoen fra godset er levert 1. fraktselskap eller terminal
veitransport
sjotransport
flyfrakt

Cross docking

Krysslasting
Distribusjonsprinsipp der etterspørsels-data fra en gruppe detaljister overføres elektronisk til leverandøren og til en felles omlastningsterminal. Varer fra hver leverandør transporteres samlet til termi-nalen. På terminalen splittes de innkomne lastene i detaljistordrer. Ut fra terminalen transporteres det detaljistlaster som inneholder varer fra mange - eller et stort antall til leverandørene.
veitransport

DAP

Delivered at Place
Godset er levert når det er klart for lossing på navngitt sted. Mottager ansvarlig for kostander ifbm importen
veitransport
sjotransport
flyfrakt

DAT

Delivered at Terminal
Godset er levert når det er losset på terminal. Mottager ansvarlig for kostander ifbm importen
veitransport
sjotransport
flyfrakt

DDP

Delivered Duty Paid
Levering har skjedd når gods er klart for lossing ved destinasjonen
veitransport
sjotransport
flyfrakt

Deep sea

Deep sea
Last som sendes mellom kontinenter
sjotransport

Demurrage

Bryggeleie
Bryggeleie, når det gjelder containertransport
sjotransport

Detention

Containerleie
Containerleie, når det gjelder container transport
sjotransport

DGR

Dangerous Goods Regulations
Farlig gods reguleringer - regler for håndtering av farlig gods under transport
veitransport
sjotransport
flyfrakt

Dry bulk cargo

Dry bulk cargo
Tørrlast som skipes uten emballasje, f.eks sand, korn
sjotransport

EAN

European Article Numbering
Nummersystem som gir produkter et unikt optisk lesbart nummer
veitransport
sjotransport
flyfrakt

EDI

Electronic Data Interchange
Elektronisk datautveksling
veitransport
sjotransport
flyfrakt

ERP

Enterprise resource planning
en programvareløsning som integrerer, administrerer og kontrollerer de nødven-dige aspektene innenfor bedriftens virksomhetsområder, som produktsjon, lager, salg, innkjøp og økonomi. For å øke effektiviteten på lageret kan ERP-systemet kobles sammen med lagerstyringssoft-ware.
veitransport
sjotransport
flyfrakt

ETA

Estimated Time of Arrival
Estimert ankomst dato
veitransport
sjotransport
flyfrakt

ETD

Estimated Time of Departure
Estimert forsendelsesdato
veitransport
sjotransport
flyfrakt

EUR-1 certificate

EUR-1 certificate
EUR-1 sertifikat, kan utløse tollfrihet ved fortolling av vare med opprinnelse i EU
veitransport
sjotransport
flyfrakt

EXW

Ex Works
Selgeren gir kjøper tilgang til produktene i sine egne lokaler ferdigstilt i henhold til kontrakt, men ikke klarert for eksport eller lastet på kjøretøy. Kjøper bærer all risiko og alle kostnader forbundet med å bringe varene til sitt bestemmelsessted.
veitransport
sjotransport
flyfrakt

FAS

Free Alongside Ship
Leveringen har skjedd når godset er plassert ved skipets side
veitransport
sjotransport

FCA

Free Carrier
Levert når godset er lastet på kjøpers transportmiddel
veitransport
sjotransport
flyfrakt

FCL

Full Container Load
Full container last
sjotransport

Feeder

Feeder
Før-/ etter transport av last med båt, til/fra en hoved transportetappe
sjotransport

FEU/FFU

Forty Equivalent Unit/ Forty Foot Unit
40 fot container
sjotransport

FOB

Free On Board
Kjøper har riskioen fra godset er levert ombord på skipet
veitransport
sjotransport

FSC

Fuel SurCharge
Drivstofftillegg
veitransport
sjotransport
flyfrakt

FTL

Full Truck Load
Komplett bil lastet full med gods.
veitransport

GSP Certificate

General System of Preference Certificate
GSP sertifikat kan utløse tollfrihet ved fortolling av vare med opprinnelse i et U-land, eller andre land avhengig av handelsavtale m/ EU/ Norge.
veitransport
sjotransport
flyfrakt

HAWB

House Air WayBill
Frakt dokument for flytransport-utstedt av fly speditør
flyfrakt

HAZMAT

Hazardous Material
Farlig gods - gods som er av en befatning som kan omfatte fare, brannfarlig, etsende, eksplosjonsfare etc.
veitransport
sjotransport
flyfrakt

HBL

House Bill of Lading
Fraktdokument for sjøtransport utstedt av speditør
sjotransport

IATA

International Air Transport Association
Den Internasjonale flytransport forening. Medlemsorgansisasjon for flyoperatører og speditører
flyfrakt

IOD

Information on delivery
Informasjon rundt leveringstidspunkt
veitransport
sjotransport

LCL

Less than Container Load
Samlastningscontainer, mindre enn full container last / stykk gods på sjø
sjotransport

Lm

Loading meter
Lastemeter - 1m av lastebilens lengde, 2,4m bredde og uavhengig av høyde
veitransport

Lo/Lo

Lift on/Lift off
Last som løftes om bord og fra skip med kran
sjotransport

MAWB

Master Air WayBill
Frakt dokument for flytransport-utstedt av flyselskap
flyfrakt

MBL

Master Bill of Lading
Fraktdokument for sjøtransport utstedt av rederi
sjotransport

Missing IOD

Mangler IOD
Manglende leverings tidspunkt i datasystemet

Notify party

Notify party
Den som skal varsles ved varens ankomst
sjotransport
flyfrakt

NVOCC

Non Vessel Operating Common Carrier
Speditør som ikke selv har skip, men som kan utstede egne Bill of Ladings
sjotransport

PDA

Håndterminal/skanner
Skanner som leser barkoden på godset.
veitransport
sjotransport
flyfrakt

POD (road freight)

Proof of Delivery
Signatur från mottagare  av godset
veitransport

POD (sea freight)

Port Of Discharge
Lossehavn
sjotransport

POL

Port Of Loading
Lastehavn
sjotransport

Project Cargo

Prosjektlast
Transport av stor, tung, verdifull last, eller kritisk utstyr som må frem.  
sjotransport

Reefer

A refrigerated container
Temperaturregelert container
sjotransport

Ro/Ro

Roll on / Roll off
Last som kjøres om bord og i land fra skip
sjotransport

SCM

Supply Chain Management
Ledelse og administrasjon av forsyningskjeden.
veitransport
sjotransport
flyfrakt

SECA

Sulphur Emissions Control Area
Utslippskontrollområder (emisjonskontrollområder) for skipsfart, innenfor disse geografiske områdene er det særlige utslippsbegrensninger for skipsfarten.

I disse områdene er rederier pålagt å benytte drivstoff som gir lavere svovelutslipp enn med tradisjonelt drivstoff. Kostnadene for dette drivstoffet belastes fraktkjøperen som et SECA tillegg på fakturaen.
 
sjotransport

Shipper

Shipper of cargo
Avsender
sjotransport
flyfrakt

Short sea

Short sea
Last som sendes med container internt på et kontinent
sjotransport

SLA

Service Level Agreement
Avtalen om når godset skal være levert
veitransport
sjotransport
flyfrakt

SSC

Security SurCharge
Sikkerhetstillegg
veitransport
sjotransport
flyfrakt

Stevedore

Stevedore
Selskap som utfører lossing og lasting i havner. Både av skip, og containere
veitransport
sjotransport

Stripping

Tømming av containere
Lossing av containere
sjotransport

Stuffing

Fylling av containere
Lasting av containere
sjotransport

TEU

Twenty foot Equivalent Unit
Måleenhet for containere. En TEU tilsvarer en 20 fotbeholder
sjotransport

THC

Terminal Handling Charge
Terminal- og håndteringskostnad
veitransport
sjotransport
flyfrakt

TMS/TA

Transportation management system
Transport Management System eller Transportadministrativt System er et system for å kjøpe, booke og håndtere frakt fra en eller flere transporttilbydere. Systemet kan være frittstående eller integrert i økonomisystemet eller ehan-delssystemet.
veitransport
sjotransport
flyfrakt

Tonnkilometer

Tonnkilometer
Godsvekt fraktet i distanse. 10 tonn last fraktet 2km er lik 20 tonnkilometer
veitransport

Transitthavn

Omlastingshavn
Havn hvor containere omlastes fra et skip til et annet; for eksempel fra oversjøisk linje til feederlinje
sjotransport

ULD

Unit Load Device
Container, tilpasset spesielt for fly og flyfrakt
flyfrakt

VAL

Valuable Cargo
Høyverdi vare. Kan kreve ekstra lastsikring, emballasje etc
veitransport
sjotransport
flyfrakt

W/M

Weight/Measurement
Teoretisk vekt som er høyest av reell vekt og omregnet cbm.
veitransport
sjotransport
flyfrakt

Wet bulk cargo

Våt last
Våt last som transporteres uten emballasje, f.eks olje, bensin
sjotransport

WMS

Warehouse management system
Et lagerstyringssoftware for semi- og helautomatiserte lagre. Det er et fleksi-belt system som øker effektivitet. Ved hjelp av WMS vil din bedrift kunne ta i bruk avanasert lokasjonsstyring og opti-malisere utnyttelsen av plassen dere har til rådighet. Systemene er enkle i bruk slik at opplæring og oppstart skal kunne gå raskest mulig.
veitransport
sjotransport
flyfrakt