No  |  En   Country

Ord & uttrykk

Søk
Filtrér på kategori
Forkortelse
Full betegnelse
Forklaring

3PL

Third Party Logistics
Tredjepartslogistikk - Når et firma leier inn en spesialist for å drifte eget lager, distribusjon og andre tjenester.
 

4PL

Fourth Party Logistics
Fjerdepartslogistikk - Et firma leier inn en spesialist til å drifte, utvikle og organisere eget lager, distribusjon og andre tjenester på vegne av seg selv

ADR

Farlig gods reguleringer på vei
Gods som kan gjøre skade på personer, eller miljø

AGS

Aden Gulf Surcharge
Aden Bukten-tillegg - tillegg pga sikkerhetstiltak ved seiling gjennom Aden bukten (Pirater)

ATA

Actual Time of Arrival
Faktisk ankomstdato

ATA-Carnet

Et internasjonalt tolldokument som sparer deg og din bedrift for tid og penger ved midlertidig innførsel av varer
ATA-carnetet forenkler tollekspedisjonen og erstatter alle eksport-, import- og transitteringsdokumenter. Les mer om ATA carnet her

ATD

Actual Time of Departure
Faktisk forsendelses dato

AWB

Air WayBill
Fraktdokument for flytransport

B/L

Bill of Lading
Fraktdokument for sjøtransport

B2B

Business to Business
Handel av varer mellom to firma

B2C

Business to Consumer
Handel av varer fra firma til konsument

BAF

Bunker Adjustement Factor
Olje/drivstofftillegg

Barcode

Barcode
Strekkode

CAF

Currency Adjustment Factor
Valutatillegg

Cbm

Cubic meter
Kubikkmeter

Certificate of Origin

Opprinnelsesertifikat
Sertifikat som bekrefter opprinnelse av en vare

CFR

Cost and Freight
Leveringen har skjedd når godset er plassert på skipet - havn for overlevering bør nevnes pga. risiko

Chargeable weight

Frakt,-volumvekt
Teoretisk vekt som er høyest av reell vekt, omregnet cbm eller omregnet lm.

Chassis

Chassis/Semihenger
Tilhenger for container transport, kobles på en trekkvogn

CIF

Cost, Insurance and Freight
Leveringen har skjedd når godset er plassert på skipet - havn for overlevering bør nevnes pgs risiko. Selger er forsikringsansvarlig

CIP

Carrige and Insurance Paid to
Kjøper har risiko fra godset er levert til fraktselskapet. Forsikring som gjelder til ankomststed, tegnes av selger for kjøpers regning

CMR

Internasjonalt fraktbrev
Et CMR dekker den obligatoriske informasjonen som et internasjonalt bilfraktbrev skal ha

COD

Cash on Delivery
Kontant betaling

COD

Change of Destination
Endring av avtalt leveringsadresse

Consignee

Mottaker
Der godset leveres

Consignor

Avsender
Der godset sendes fra

Control Tower

kontrolltårn
En ekspertgruppe som sømløst forvalter, drifter og videreutvikler forsyningskjeden og vareflyten for din bedrift

Conversion key

Omregningsfaktor
En teoretisk faktor som gir mulighet for å beregne fraktvekt ut fra cbm og/eller lm

CPT

Carrige Paid To
Kjøper har risikoen fra godset er levert 1. fraktselskap eller terminal

DAP

Delivered at Place
Godset er levert når det er klart for lossing på navngitt sted. Mottager ansvarlig for kostander ifbm importen

DAT

Delivered at Terminal
Godset er levert når det er losset på terminal. Mottager ansvarlig for kostander ifbm importen

DDP

Delivered Duty Paid
Levering har skjedd når gods er klart for lossing ved destinasjonen

Deep sea

Deep sea
Last som sendes mellom kontinenter

Demurrage

Bryggeleie
Bryggeleie, når det gjelder containertransport

Detention

Containerleie
Containerleie, når det gjelder container transport

DGR

Dangerous Goods Regulations
Farlig gods reguleringer - regler for håndtering av farlig gods under transport

Dry bulk cargo

Dry bulk cargo
Tørrlast som skipes uten emballasje, f.eks sand, korn

EAN

European Article Numbering
Nummersystem som gir produkter et unikt optisk lesbart nummer

EDI

Electronic Data Interchange
Elektronisk datautveksling

ETA

Estimated Time of Arrival
Estimert ankomst dato

ETD

Estimated Time of Departure
Estimert forsendelsesdato

EUR-1 certificate

EUR-1 certificate
EUR-1 sertifikat, kan utløse tollfrihet ved fortolling av vare med opprinnelse i EU

EXW

Ex Works
Levert når selger har satt godset tilgjengelig for kjøper

FAS

Free Alongside Ship
Leveringen har skjedd når godset er plassert ved skipets side

FCA

Free Carrier
Levert når godset er lastet på kjøpers transportmiddel

FCL

Full Container Load
Full container last

Feeder

Feeder
Før-/ etter transport av last med båt, til/fra en hoved transportetappe

FEU/FFU

Forty Equivalent Unit/ Forty Foot Unit
40 fot container

FOB

Free On Board
Kjøper har riskioen fra godset er levert ombord på skipet

FSC

Fuel SurCharge
Drivstofftillegg

FTL

Full Truck Load
Komplett bil lastet full med gods.

GSP Certificate

General System of Preference Certificate
GSP sertifikat kan utløse tollfrihet ved fortolling av vare med opprinnelse i et U-land, eller andre land avhengig av handelsavtale m/ EU/ Norge.

HAWB

House Air WayBill
Frakt dokument for flytransport-utstedt av fly speditør

HAZMAT

Hazardous Material
Farlig gods - gods som er av en befatning som kan omfatte fare, brannfarlig, etsende, eksplosjonsfare etc.

HBL

House Bill of Lading
Fraktdokument for sjøtransport utstedt av speditør

IATA

International Air Transport Association
Den Internasjonale flytransport forening. Medlemsorgansisasjon for flyoperatører og speditører

IOD

Information on delivery
Informasjon rundt leveringstidspunkt

LCL

Less than Container Load
Samlastningscontainer, mindre enn full container last / stykk gods på sjø

Lm

Loading meter
Lastemeter - 1m av lastebilens lengde, 2,4m bredde og uavhengig av høyde

Lo/Lo

Lift on/Lift off
Last som løftes om bord og fra skip med kran

MAWB

Master Air WayBill
Frakt dokument for flytransport-utstedt av flyselskap

MBL

Master Bill of Lading
Fraktdokument for sjøtransport utstedt av rederi

Missing IOD

Mangler IOD
Manglende leverings tidspunkt i datasystemet

Notify party

Notify party
Den som skal varsles ved varens ankomst

NVOCC

Non Vessel Operating Common Carrier
Speditør som ikke selv har skip, men som kan utstede egne Bill of Ladings

PDA

Håndterminal/skanner
Skanner som leser barkoden på godset.

POD (road freight)

Proof of Delivery
Signatur från mottagare  av godset

POD (sea freight)

Port Of Discharge
Lossehavn

POL

Port Of Loading
Lastehavn

Reefer

A refrigerated container
Temperaturregelert container

Ro/Ro

Roll on / Roll off
Last som kjøres om bord og i land fra skip

SECA

Sulphur Emissions Control Area
Utslippskontrollområder (emisjonskontrollområder) for skipsfart, innenfor disse geografiske områdene er det særlige utslippsbegrensninger for skipsfarten.

I disse områdene er rederier pålagt å benytte drivstoff som gir lavere svovelutslipp enn med tradisjonelt drivstoff. Kostnadene for dette drivstoffet belastes fraktkjøperen som et SECA tillegg på fakturaen.
 

Shipper

Shipper of cargo
Avsender

Short sea

Short sea
Last som sendes med container internt på et kontinent

SLA

Service Level Agreement
Avtalen om når godset skal være levert

SSC

Security SurCharge
Sikkerhetstillegg

Stevedore

Stevedore
Selskap som utfører lossing og lasting i havner. Både av skip, og containere

Stripping

Tømming av containere
Lossing av containere

Stuffing

Fylling av containere
Lasting av containere

TEU

Twenty foot Equivalent Unit
Måleenhet for containere. En TEU tilsvarer en 20 fotbeholder

THC

Terminal Handling Charge
Terminal- og håndteringskostnad

Tonnkilometer

Tonnkilometer
Godsvekt fraktet i distanse. 10 tonn last fraktet 2km er lik 20 tonnkilometer

Transitthavn

Omlastingshavn
Havn hvor containere omlastes fra et skip til et annet; for eksempel fra oversjøisk linje til feederlinje

ULD

Unit Load Device
Container, tilpasset spesielt for fly og flyfrakt

VAL

Valuable Cargo
Høyverdi vare. Kan kreve ekstra lastsikring, emballasje etc

W/M

Weight/Measurement
Teoretisk vekt som er høyest av reell vekt og omregnet cbm.

Wet bulk cargo

Våt last
Våt last som transporteres uten emballasje, f.eks olje, bensin

Del på sosiale medier:

Del på sosiale medier:

ColliCare Logistics AS
Deliveien 10,
N-1540 Vestby
VAT/Org.: NO980953343
Fra utlandet: +47 69 20 95 00
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV
/