Samtlige krav som rettes mot ColliCare blir kontrollert opp mot vektbegrensningsregelen. Dette betyr at vekten på godset i enkelte tilfeller kan påvirke erstatningsbeløpet.

Satsene som brukes til utregningen etter vektbegrensningsregelen, er de som til enhver tid er gjeldende i henhold til Lov om Vegfraktavtaler.

Pr dato gjelder følgende satser:

  • 17SDR pr. bruttokilo (Innland)
  • 8,33SDR pr. bruttokilo (Utland)
  • 2SDR pr. bruttokilo (Sjø)


Vektbegrensningsutregningene kan mange ganger gi et uventet resultat, og kan for deg som kunde noen ganger oppleves som urettferdig. Se følgende eksempel:

Skadet gods til en nettoverdi på 10.000NOK og med en vekt på 2KG:
17SDR*11,50NOK*2KG =  391NOK.
I et slikt tilfelle, som eksempelet over, ville en kunde som ikke har transportforsikring
kun fått igjen 391NOK på dette kravet.


Vi kan i mange tilfeller være enige i både det ulogiske og kanskje urettferdige, men dette er hva lovverket har gitt oss av retningslinjer.


Hva kan du som vareeier gjøre?

Tegn en vare-transportforsikring og unngå ubehagelige overraskelser!