Samtlige krav som rettes mot ColliCare blir kontrollert opp mot vektbegrensningsregelen. Dette betyr at vekten på godset i enkelte tilfeller kan påvirke erstatningsbeløpet.

Satsene som brukes til utregningen etter vektbegrensningsregelen, er de som til enhver tid er gjeldende i henhold til Lov om Vegfraktavtaler.
 

Pr dato gjelder følgende satser

  • 17SDR pr. bruttokilo (innland)

  • 8,33SDR pr. bruttokilo (utland)

  • 2SDR pr. bruttokilo (sjø)


Vektbegrensningsutregningene kan mange ganger gi et uventet resultat, og kan for deg som kunde noen ganger oppleves som urettferdig. Se følgende eksempel

Skadet gods til en nettoverdi på 10.000NOK og med en vekt på 2KG:
17SDR*11,50NOK*2KG =  391NOK.
I et slikt tilfelle, som eksempelet over, ville en kunde som ikke har transportforsikring
kun fått igjen 391NOK på dette kravet.


Vi kan i mange tilfeller være enige i både det ulogiske og kanskje urettferdige, men dette er hva lovverket har gitt oss av retningslinjer.


Hva kan du som vareeier gjøre?

Tegn en vare-transportforsikring og unngå ubehagelige overraskelser!