Logistikk rundt infrastruktur er ofte krevende, komplekse og dyre prosjekter. Prosjektomfanget inkluderer ofte mange leverandører, logistikksystemer, samt sikkerhet og risikostyring.

 

Ta kontakt med oss

Vi hjelper deg gjerne!

Vår avdeling for infrastruktur kan bistå dine prosjekter, uansett om det er for en flyplass, en havn, et veisystem, et jernbanesystem, en bro, en tunnel, en høyspent linje, et kabelsystem, en transformator installasjon eller annet område.


Vi vil gi deg tilgjengelige alternativer, og finne den gunstigste løsningen med hensyn til

 • utstyr

 • kostnad

 • tidsbruk

 • sikkerhet

 • kvalitet

 • risiko

 • nødvendige tillatelser


Tjenester for infrastrukturlogistikk

 • befaring med påfølgende metodestudie

 • sikkerhet & risikoanalyse

 • prosjekt tilpassede transportmidler

 • kraner

 • lagertjenester

 • supercargo/personell tjenester 

 • forsyninger av materiell

 • forsikring
   

Vi garantere deg et sømløst infrastruktur prosjekt, og er tilgjengelig 24/7