Havbruksnæringen er en stor industri i Norge som utnytter sjøvannet til fiskeoppdrett, skalldyroppdrett, tang- og taredyrking etc.

Norge er også i front når det gjelder innovasjon og utvikling innenfor havbruksnæringen generelt.

Ta kontakt med oss om logistikk for Havbruksnæringen

Vi hjelper deg med frakt og logistikk for havbruksnæringen.

Havbruks industrien er en svært stor og viktig eksportnæring, som også er utstyrs- og logistikk krevende, både når det gjelder utstyr til driftsanlegg samt transport av foredlede produkter.

Driftsutstyret som kreves i havbruks næringen kan være både tungt, stort, i ukurante formater og kreve spesialtransport. I tillegg er er havbruksnæringen avhengig av rask, forutsigbare leveringer med høye krav til sikkerhet.

 

Tjenester for havbruksnæringen

 • global befraktning, vei, sjø, fly og tog

 • spedisjon

 • chartering av fartøy

 • chartering av fly

 • prosjektledelse

 • risiko og sikkerhetsledelse

 • laste og losse operasjoner

 • lagerhold

 • øvrige logistikktjenester etter behov
   

Som en fullservice havbruks logistikk leverandør er vi til tjeneste 24/7


Din kontaktperson

Du trenger bare å forholde deg til én kontaktperson for din prosjekter, vi håndterer prosjektet fra A til Å.

 

Georg Skivik Moltu

Georg Skivik Moltu

Managing Director Projects & Special
Kjetil Nerland

Kjetil Nerland

Commercial & Operational Manager Projects & Special

Logistikk for fiskerinæringen

Her finner du mer informasjon om vårt tilbud for fiskerinæringen

Logistikk for havbruksnæringen

Her finner du mer informasjon om logistikk for havbruksnæringen

Logistikk for biomarin industri

Her finnes du mer informasjon om våre tjenester for biomarin industri