Denne personvernerklæringen handler om hvordan ColliCare Group samler inn og behandler dine personopplysninger. Personvernerklæringen omfatter hele ColliCare Group, hvilket inkluderer virksomhetene og avdelingene i alle landene vi opererer i.

Der hvor ColliCare på nettsidene lenker ut til eksterne bedrifter/tjenester opphører vårt personvernansvar når du går over til den eksterne nettsiden. Vi deler ikke personopplysninger og vi har heller ikke innsyn i og behandler ikke personopplysninger som legges inn på eksterne nettsteder, med mindre annet er spesifisert i denne erklæringen. 

1. Behandlingsansvarlig

ColliCare Group er behandlingsansvarlig for de personopplysningene vi henter inn fra deg.

ColliCare Group er et logistikkkonsern som er utvikler og tilbyder av logistikktjenester innenfor sjøfrakt, veitransport, tredjepartslogistikk, flyfrakt, distribusjon og lager.

ColliCare Group har hovedsete i Norge, en rekke datterselskaper i Sverige, Danmark, Nederland, Tyskland, Litauen, Tyrkia, Italia, Finland, Kina og India samt et agentnettverk over store deler av verden.

ColliCare Group tilbyr tjenester hovedsakelig til bedriftskunder, men også til privatpersoner når det gjelder netthandel.


Nedenfor benyttes «ColliCare» som fellesbetegnelse for alle selskapene i konsernet.

2. Formålet med behandlingen

Personopplysninger hentes inn når det er nødvendig for at vi skal kunne utføre de oppgaver og tjenester ColliCare har forpliktet seg til for å oppfylle kundeforholdet, samt de oppgaver ColliCare er pålagt å utføre i henhold til lovverk, offentlige bestemmelser og/eller særlig avtale med kunde.

 

Vi vil bruke opplysningene om deg til disse formålene

 • for å levere tjenestene våre – vi trenger dine personopplysninger f.eks. for at du skal kunne logge inn på våre sider og for at vi skal kunne registrere din prisforespørsel eller bestilling av frakt av gods.
 • for å tilpasse tjenestene våre og gi deg anbefalinger og relevant markedsføring – vi trenger dine personopplysninger f.eks. til utsending av nyhetsbrev og annet fysisk materiell via våre nettsider og andre kanaler.
 • for å vurdere deg som aktuell kandidat – vi trenger dine personopplysninger for å kunne vurdere deg som aktuell kandidat for ledige stillinger hvis du har registrert din CV.
 • for å utarbeide statistikk, aggregere data og for å administrere nettsidene og tjenestene våre –informasjon innhentes og sorteres for at ColliCare skal få ytterligere informasjon om brukerne, blant annet for å finne ut hvordan brukerne kommer til våre nettsider, og for å spore generelle bruksmønstre til brukerne på våre nettsider. Dette for å kunne forbedre nettsidene og gi våre besøkende en bedre brukeropplevelse.
3. Hva er det rettslige grunnlaget?

Det rettslige grunnlaget er virksomhetens hjemmel for å behandle personopplysningene.

All behandling av personopplysninger baserer seg på et inngått kundeforhold og/eller samtykke fra kunde/interessent

Da personopplysninger ikke blir videreformidlet, og innhentede personopplysninger kun blir benyttet til å utføre ColliCares virksomhet, er det ikke bedt om samtykke for tredjepartsbehandling av informasjonen.

4. Hvilke opplysninger behandles?

Vi behandler både personlig identifiserbar informasjon og ikke-personlig identifiserbar informasjon om deg. Personlig identifiserbar informasjon er opplysninger som identifiserer deg som enkeltperson. Ikke-personlig identifiserbar informasjon er informasjon og andre opplysninger som ikke avslører din personlige identitet.
 

Personlig identifiserbar informasjon

ColliCare samler inn og behandler følgende opplysninger

 • ved abonnement på nyhetsbrev mottar du e-post fra ColliCare om aktuelle nyheter. For at vi skal sende e-post til riktig abonnent, må du registrere fornavn, etternavn og e-postadresse.
 • hvis du retter en henvendelse til ColliCare sine nettsider, for eksempel sender oss en e-post eller innsending av skjema, vil relevante opplysninger kunne bli lagret, herunder navn. e-postadresse, telefonnummer og personnummer (gjelder kun ved fortolling). Dette for å kunne følge opp henvendelsen på en god måte.
 • når du besøker ColliCares nettsider registreres din IP-adresse. Denne knyttes ikke direkte til deg som bruker, du registreres kun som «en besøker». Dette fordi ColliCare har aktivert IP-anonymisering på alle våre nettsider. Opplysningene bruker vi til å administrere og vedlikeholde sidene våre. Eksempler på hva statistikken gir svar på er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, søkeord, hvilke nettsider brukerne kommer fra og hvilke nettleser som benyttes. Dette gjør det mulig for oss å utarbeide stadig bedre og mer brukervennlige tilbud. Se mer om webanalyse og cookies nedenfor.

 

Ikke-personlig identifiserbar informasjon (webanalyse og cookies)

ColliCare samler inn og behandler også avidentifiserte opplysninger/ikke-personlig identifiserbar informasjon om besøkende på ColliCare sine nettsider. Vi bruker vanlige Internett-teknologier, blant annet Google Analytics for å samle informasjon om brukerne slik at vi til enhver tid kan tilrettelegge for best mulig funksjonalitet og videreutvikle informasjonstilbudet på nettsidene. Denne informasjonen hentes fra datamaskinens nettleser og kan omfatte operativsystem, nettleserprogramvare (for eksempel ”Microsoft Internet Explorer”), skjermoppløsning og avsendernettside. 

“Cookies” er små informasjonskapsler (tekstfiler) som nettsiden spør nettleseren din om å lagre på datamaskinen eller den mobile enheten. Dette gjør at nettsiden kan huske handlingene eller preferansene dine over tid. ColliCare sine nettsider bruker cookies (informasjonskapsler)til å samle statistikk og informasjon om hvordan besøkende bruker våre nettsider. Vi aggregerer informasjon og lager rapporter som hjelper oss med å forbedre opplevelsen. Verktøyene bruker førsteparts informasjonskapsler kun for å samle inn data. Disse cookiene, og dataene som samles inn, er anonymiserte, og kan ikke brukes til å identifisere deg som person.
 
Her finner du mer informasjon om Cookies

5. Hvor hentes informasjonen fra?

Informasjonen/personopplysningene blir hentet fra skjemaer som er integrert på nettsidene våre.

6. Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

Ja, det er frivillig å abonnere på nyhetsbrev, søke på stilinger eller på annen måte ta kontakt med ColliCare og derigjennom gi fra seg sine opplysninger. Ønsker man å trekke tilbake sine opplysninger, kan du sende en e-post eller ringe selskapet direkte, se punkt 11 nedenfor. Kunden kan også møte opp til selskapets adresse eller sende vanlig post til selskapet. I kontaktskjemaet bes kunden å fylle inn alle felter, dette også for å unngå spam og andre useriøse henvendelser.

7. Utleveres opplysningene til tredjeparter?

Det utleveres ikke opplysninger til tredjeparter med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen. ColliCare har ulike samarbeidspartnere og underleverandører. Hvis kunden velger å kjøpe en tjeneste som er levert av en tredjepart, blir kunden informert om dette før informasjon blir utlevert.

Vi bruker underleverandører og/eller datterselskaper til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. Vi benytter oss av underleverandører og/eller datterselskaper i forbindelse med gjennomføring av transportoppdrag, levering av IT-tjenester, utvikling, drift og vedlikehold av vår nettside og behandling av cookies. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.

Hvis underleverandøren og/eller datterselskapet behandler personopplysninger utenfor EU/EØS-området, skjer dette på grunnlag av EUs standardkontraktsvilkår for overføring til tredjeland.

8. Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?

Personvernopplysningene som forvaltes av ColliCare, oppbevares og beskyttes internt i våre systemer, som f.eks. SuperOffice for CRM opplysninger/nyhetsbrev og Destinet/CMS for øvrige skjemaer/innsendinger, herunder registrering av CV. Personinformasjon på innsendte skjema lagres på våre nettsider i opptil 60 dager, for så å slettes.


På kundens anmodning går vi manuelt inn og sletter ønskede opplysninger. For øvrig lagrer vi dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

Personvernopplysninger i driftssystemer omfattes av kundeforholdet og behandles i tråd med dette.

9. Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilke lands lovverk som gjelder?

Du har til enhver tid rett til å trekke tilbake et eventuelt samtykke til behandling av personopplysninger. Du har til enhver tid også rett til å få innsyn i dine personopplysninger, eller til å få dine personopplysninger rettet eller slettet.

ColliCare forholder seg til de lovene som gjelder i de landene vi er representert og/eller handler med. ColliCare behandler personopplysningene i tråd med de enkelte lands lovgivning, og i tråd med EUs generelle personvernforordning.
 

 • Norge Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)
 • Sverige Personuppgiftslag
 • Danmark Compiled version of the Act on Processing of Personal Data
 • Finland The Data Protection Act (1050/2018) (pdf)
 • Litauen Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
 • Tyskland German Data Protection Amendment Act
 • Nederland Wet bescherming persoonsgegevens, Wbp
 • Italia Italian personal data protection code
 • Tyrkia Turkish Personal Data Protection Law no. 6698
 • India the Personal Data (Protection) Act, 2013
 • Kina 标准号:GB/T 35273-2020
10. Hvordan sikres opplysningene?

ColliCare lagrer sin kundeinformasjon på egen server med passord. Det er ingen fysiske arkiv og heller ingen kundearkiv lagret lokalt på datamaskin.

ColliCare har flere datterselskaper som alle har tilgang til et felles kunderegister, med formål om å kunne gi best mulig tjenestetilbud på logistikkløsninger på tvers av datterselskaper og landegrenser til kundene.

11. Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger, kan du

 • kontakte oss på [email protected],
 • ringe tlf. +47 69 20 95 00 eller ved å sende brev eller
 • besøke ColliCare Logistics AS, Deliveien 10, 1540 Vestby, Norge.
12. Klage

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, vil vi gjerne at du kontakter oss. Du kan også så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

13. Endringer i erklæringen

ColliCare forbeholder seg retten til å endre og oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldende fra de publiseres. Eventuelle endringer vil gjelde både nye og allerede innsamlede personopplysninger
 
Følge med på endringene øverst på siden under «sist oppdatert».

 
Camilla Skjervold

Camilla Skjervold

CMO - Chief Marketing Officer