EUs nye personvernforordning trer i kraft fra mai 2018. Forordningen pålegger virksomheter som behandler personopplysninger, i størst mulig grad å gjøre dette basert på samtykket. 
 

Vi er opptatt av å sende ut relevant informasjon til våre kunder og forbindelser. For å kunne gjøre dette er det hensiktsmessig å ha din kontaktinformasjon, dvs. navn, tittel, epostadresse og telefonnummer, i tillegg til ditt firmas navn og kontaktinformasjon, lagret i vår database.

Ønsker du å være oppført i vår utsendelsesliste, og motta nyhetsbrev og andre utsendelser som omhandler et eller flere av temaene

  • markedskommunikasjon

  • informasjon om våre tjenester

  • salgs aktiviteter

  • om arrangement

  • undersøkelser

  • svare på skjema innsendinger til oss

  • informasjon forbundet med ledig stilling

  • samt all øvrig kommunikasjon forbundet med et kundeforhold til oss

     -> da trenger vi ditt samtykke!

Ved å svare «Ja» på eposten du har mottatt eller fylle inn skjema nedenfor, aksepterer du at ColliCare Group kan bruke din epostadresse ved utsendelser – slik at du fortsatt vil motta informasjon fra oss.

Etter 25. mai 2018 vil du ikke lenger motta nyhetsbrev fra oss dersom vi ikke har ditt samtykke.

ColliCare tar ditt personvern på alvor og behandler dine personopplysninger på en trygg og forsvarlig måte. Lurer du på noe om ditt samtykke hos oss, hører vi gjerne fra deg.

Behandlingsansvarlig

ColliCare Group er ansvarlig behandler og forvalter av dine personopplysninger lagret i ColliCare Groups sine databaser.

Hva opplysningene brukes til Hva opplysningene brukes til

Vi er opptatt av å sende ut god og relevant informasjon til våre kunder og forbindelser. For å kunne gjøre dette er det hensiktsmessig å oppbevare din kontaktinformasjon i vår database.

Om personvernopplysninger leveres ut til andre? Om personvernopplysninger leveres ut til andre?

Nei, vi deler ikke dine personvernopplysninger til eksterne tredjeparter.

Dine personopplysninger blir kun brukt av ColliCare Group, og de blir ikke delt eller gitt videre til eksterne parter.

Dine rettigheter

Det er frivillig å avgi samtykke. Du har til enhver tid rett til å trekke samtykket tilbake. Du har til enhver tid også rett til å få innsyn i dine personopplysninger, eller til å få dine personopplysninger rettet eller slettet.

Hvor lenge oppbevares personopplysningene?

Personopplysningene blir oppbevart så lenge du ønsker å være tilknyttet våre informasjonstjenester, dvs. så lenge ditt samtykke er aktivt.

Du kan selv aktivt melde deg av eller trekke tilbake ditt samtykke, enten her på denne siden eller ved å sende en mail til: [email protected]

 
Camilla Skjervold

Camilla Skjervold

CMO - Chief Marketing Officer