Ukentlige avganger fra Kina til Norge, togtransport er rimeligere enn flyfrakt og raskere enn sjøfrakt. FCLFull Container Load
Full container last
, LCLLess than Container Load
Samlastningscontainer, mindre enn full container last / stykk gods på sjø
 i forutsigbar ukentlig rute.

Hvorfor velge togløsning fra Kina

  • rimeligere enn flyfrakt

  • raskere enn sjøveien

  • pålitelige og faste avgangs- og ankomsttider

  • stykkgods, partigods og fulle containere

  • full container load (FCL)

  • less than container load (LCL)

  • synlighet via vår track and trace

  • miljøvennlig fraktform


Innhenting fra hele Kina, samt levering til hele Norge. Egne kontor i Kina organiserer innhenting fra hele Kina, og vårt distribusjonsnett i Norge sørger for levering i hele Norge. 

Du booker via e-post, EDIElectronic Data Interchange
Elektronisk datautveksling
eller web, og kan følge godset ditt via et webbasert track and trace system – følg godset ditt på reisen.
 

Prisforespørsel

Få et uforpliktende tilbud basert på din bedrifts behov.
Irene Foshaugen Martinsen

Irene Foshaugen Martinsen

Sales Support