Ukentlige avganger fra Kina til Norge, togtransport er rimeligere enn flyfrakt og raskere enn sjøfrakt. FCLFull Container Load
Full container last
, LCLLess than Container Load
Samlastningscontainer, mindre enn full container last / stykk gods på sjø
 i forutsigbar ukentlig rute.

Hvorfor velge togløsning fra Kina

  • rimeligere enn flyfrakt

  • raskere enn sjøveien

  • pålitelige og faste avgangs- og ankomsttider

  • stykkgods, partigods og fulle containere

  • full container load (FCL)

  • less than container load (LCL)

  • synlighet via vår track and trace

  • miljøvennlig fraktform


Innhenting fra hele Kina, samt levering til hele Norge. Egne kontor i Kina organiserer innhenting fra hele Kina, og vårt distribusjonsnett i Norge sørger for levering i hele Norge. 

Du booker via e-post, EDIElectronic Data Interchange
Elektronisk datautveksling
eller web, og kan følge godset ditt via et webbasert track and trace system – følg godset ditt på reisen.
 

Prisforespørsel og booking

Få et tilbud, eller book med en gang!

Sammenlign

La oss sammenligne og finne den beste løsningen for ditt gods!
Irene Foshaugen Martinsen

Irene Foshaugen Martinsen

Sales Support