Med flere terminaler, lager og kontorer rundt om i verden er avfallshåndtering en avgjørende del av ColliCares miljøstrategi. Målet vårt er å redusere, gjenbruke, resirkulere og gjenvinne 95% av avfallet. Og vi overvåker derfor våre avfallsrapporter kontinuerlig.

Våre 4 trinn for avfallshåndtering

reduse

 

Reduce
Fokuser på å redusere mengden avfall
reuse

 

Reuse

Gjenbruk materialer hvis mulig

recycle

 


Recycle when possible
95 % til resirkulering eller gjenvinning
recover

 


Recover
Gjør avfall til energi

 

 

Sonnie Førrisdahl

Sonnie Førrisdahl

Sustainability Manager