ColliCare er en innovativ og fremoverlent tilbyder av alle typer logistikktjenester. Vi er spesialister på sjøfrakt, veitransport, flyfrakt, togfrakt, tredjepartslogistikk, distribusjon, lagertjenester og hjemlevering for netthandel.

 

Vårt mål å forbedre din konkurransekraft, gjennom komplette løsninger med vareflyt fra produsent til sluttbruker. Våre kunder er importører, eksportører og industri, med behov for logistikktjenester, særlig i Skandinavia, Europa og Asia.

Våre ansatte er vår fremste styrke, og med tung fagkunnskap i alle ledd er vi svært gode på å finne smarte løsninger. Vi har hovedkontor i Norge og egne kontorer i Sverige, Danmark, Finland, Nederland, Storbritannia, Polen, Latvia, Litauen, Italia, Tyrkia, Kina og India. I i tillegg har vi et verdensomspennende agentnettverk.

Vår forretningsidé

ColliCare skal igjennom lokal tilstedeværelse utvikle og tilby nye, lønnsomme og globale verdikjedeløsninger, fra produsent til sluttbruker.

ColliCare skal være en nær, kreativ og internasjonal leverandør av tjenester innen sjøfrakt, spedisjon, transport og lagring.

Fokus skal være personlig kontakt og oppfølging av våre kunder, og vi baserer oss derfor på proaktiv oppfølging av leveransene og det definerte behovet.

Gjennom sterk vekst skal vi være en utfordrende arbeidsplass for våre ansatte.

Vår visjon 

Vår visjon er å forbedre kundenes konkurransekraft igjennom innovative, integrerte og grønnere logistikktjenester, med høy kvalitet og fleksibilitet.

Våre verdier

Humour – have fun at work
Reliability – be reliable
Respect – always show respect
Smart – be smarter than the competition

Vårt mantra er å være en bedre logistikkpartner gjennom behovsanalyse, produkttilpasning, kontinuerlig kvalitetssikring og oppfølging av kundene.

Det er vår omtanke for kunden, kompetanse og engasjement som gjør oss til en servicebedrift litt utenom det vanlige.

Vår fremste styrke er våre ansatte. Vi er stolte av våre medarbeidere som har lang erfaring og høy fagkunnskap.

Eksepsjonell kundeservice med spisskompetanse på kundeoppfølging gjør at vi skiller oss ut med personlig service på høyt nivå.

Vi ser frem til å høre fra deg!

 
Knut Sollund

Knut Sollund

CEO – Chief Executive Officer