CMR-konvensjonen (Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road) av 1956 omfatter ulike juridiske spørsmål om internasjonal veifrakt. Basert på konvensjonen er det utviklet et standardisert CMR-fraktbrev som har blitt brukt til internasjonal veitransport siden 1958. Fraktbrevet er internasjonalt anerkjent, og benyttes i alle europeiske land samt enkelte asiatiske og nordafrikanske land. I alle deltakende land er dokumentet obligatorisk og juridisk bindende for veitransportforsendelser.

Et CMR-fraktbrev kommer i flere eksemplarer, med kopi til interessentene

  • for sender, trykket i rødt og merket med et 1 tall

  • for mottaker, trykket i blått og merket med et 2 tall

  • for transportør, trykket i grønt og merket med et 3 tall

  • for 3parts transportører (dersom benyttet), trykket i sort og merket med et 4 tall

The letterhead of the four versions of the CMR waybill.

 

Dokumentet består av 24 felt, og er utarbeidet på flere språk. De ulike feltene på dokumentet dekker viktig informasjon knyttet til forsendelsen som opplysninger om avsender, mottaker og transportør, men også informasjon om de sendte varene som hva det er, dimensjon og vekt. 

I de fleste tilfeller utarbeider avsenderen eller transportøren CMR-fraktbrevet når de mottar en bestilling. Under veitransporten av godset bør fraktbrevet være tilgjengelig i kjøretøyet for inspeksjon av politi eller tollmyndigheter.

Eksempel på CRM-fraktbrev.