CMR-konvensjonen (Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road) av 1956 omfatter ulike juridiske spørsmål vedrørende internasjonal veifrakt. Basert på konvensjonen er det utviklet et standardisert CMR-fraktbrev som har blitt brukt til internasjonal veitransport siden 1958. Dokumentet er internasjonalt anerkjent, og benyttes i alle europeiske land samt enkelte asiatiske og nordafrikanske land. I alle deltakende land er dokumentet obligatorisk og juridisk bindende for veitransportforsendelser.

CMR-fraktbrevet utarbeides normalt i tre eller fire eksemplarer, inklusiv kopi til interessentene

  • for sender, trykket i rødt og merket med et 1 tall;

  • for mottaker, trykket i blått og merket med et 2 tall;

  • for transportør, trykket i grøn og merket med et 3 tall;

  • for 3parts transportører (dersom benyttet), trykket i sort og merket med et 4 tall;

The letterhead of the four versions of the CMR waybill.

 

Dokumentet består av 24 felt, og er utarbeidet på flere språk, oftest inklusiv engelsk. De ulike feltene på dokumentet dekker viktig informasjon knyttet til forsendelsen som avsender detaljer, mottaker detaljer og transportør detaljer, men også informasjon om de sendte varene som hva det er, dimensjoner og vekt på varene. 

I de fleste tilfeller utarbeider avsenderen eller transportøren CMR-fraktbrevet når de mottar en bestilling. Under veitransporten av godset bør CMR-fraktbrevet være tilgjengelig i kjøretøyet for inspeksjon av politi eller tollmyndigheter.

Nedenfor finner du et eksempel på en CMR-fraktseddel:

An example of a filled-in CMR waybill.