Vi skreddersyr transport og logistikkløsninger for marine næringer.

Ta kontakt med oss om logistikk for Marine næringer

Vi hjelper deg med frakt og logistikk for havbruks- og fiskeri næringen samt BioMarin næring.

Ta kontakt med oss for en Marin prat!

Vi hjelper deg med frakt og logistikkløsninger for marine næringer 

 • fiskeri

 • havbruk

 • fiskeforedling - prosess

 • bio marin Industri

 • leverandørindustrien

 • nye marine næringer (Alger, etc.)

 

Marin transport og logistikk løsninger

Våre transport og logistikk løsninger er basert på innsikt til næringens behov, fiskerilogistikk og havbrukslogistikk skal vi utvikle i samarbeid med næringen. Vår erfaring tilsier at marin næring er opptatt av å finne en logistikkleverandør som er lett tilgjengelig, har kort responstid og er fleksibel til å finne løsninger som er skreddersydd kundens behov og krav.
Vi tenker out of box – vi liker å si – We work smarter  


Tjenester for marin logistikk

 • global befraktning, vei, sjø, fly og tog

 • spedisjon

 • chartering av fartøy

 • chartering av fly

 • prosjektledelse

 • risiko og sikkerhetsledelse

 • laste og losse operasjoner

 • lagerhold

 • øvrige logistikktjenester etter behov

 

Som spesialist innen prosjekter og spesiell logistikk er vi forberedt på å hjelpe deg 24/7

Vårt dedikert team for Marin logistikk

Teamet vårt kan håndtere alt fra en enkeltforsendelse, for eksempel en liten reservedel, til et helt prosjekt eller en integrert og tilpasset logistikkløsning.

Georg Skivik Moltu

Georg Skivik Moltu

Managing Director Projects & Special
Kjetil Nerland

Kjetil Nerland

Commercial & Operational Manager Projects & Special

Logistikk for fiskerinæringen

Her finner du mer informasjon om vårt tilbud for fiskerinæringen

Logistikk for Havbruksnæringen

Her finner du mer informasjon om logistikk for havbruksnæringen

Logistikk for BioMarin industri

Her finnes du mer informasjon om våre tjenester for Biomarin industri