Vi har møbellogistikk og møbeldistribusjon med smarte kontrollrutiner fra du bestiller varen hos fabrikk til varelevering i butikk. Det gir en transparent og godt optimalisert forsyningskjede.

 

Distribusjon av varer som møbler, vinduer, dører og lignende er krevende prosesser som gjerne skal gjennom mange ledd og ofte over flere landegrenser. Konsolidering og cross docking gir færre håndteringer, bedre forutsigbarhet i leveransene og få skader og forsinkelser.

Med en transparent logistikkprosess, hvor første registrering skjer ved bestillingen hos fabrikk, samt et profesjonelt skanning- og rapporteringssystem, får du optimal styring og kontroll på møbellogistikken.


Slik får du kontroll på hele prosessen

  • identifisere alle ledd

  • opprette alle skanningspunkter

  • sette opp EDIElectronic Data Interchange
   Elektronisk datautveksling
   integrering mot alle leverandører

  • alle parter får sine rapporter om sin levering og tydelig oversikt over sitt ansvarsområde

  • mulighet for rapportering av kvalitet som gir grunnlag for dagbøter til leverandører som har manglende eller forsinkede leveringer

  • effektiv cross docking i produksjonstunge områder

  • faste transportlinjer

  • smarte transportløsninger på vei, bane eller sjø

  • én leverandør fra innhenting hos fabrikk til utlevering til butikk

Fordeler med et transparent logistikk oppsett

Synlighet og kontroll

transparent logistikkoppsett i forsyningskjeden gir god synlighet, oversikt og kontroll gjennom hele prosessen

 • alle parter er identifisert, fabrikker, leverandører, transportører

 • faste scanningspunkter gjennom hele prosessen

 • rapportering og kontroll helt ned til hver enkelt vare og leverandør

Elektronisk sporing

transparens ved elektronisk sporbarhet i hele forsyningskjeden

 • forutsigbarhet i varelevering for butikker så vel som sluttkunde

 • elektronisk kommunikasjon til butikk om forventet varelevering

 • butikk kan videre kommunisere elektronisk til sin sluttkunde

  • god kundeservice i flere ledd

Effektivisering av logistikken
 • raskere levering

 • færre biler til butikk

 • forutsigbarhet i forhold til leveranser til butikk​

 • god etikettering, samt elektronisk sporing fra første kontrollpunkt/avsender

 • god oversikt gir god mulighet til å oppdage feil eller mangler i forsyningskjeden og dermed en god mulighet til å optimalisere den!

Effektive rutiner

Cross docking , konsolideringsprogram og faste oppsatte rutiner i produksjonstunge områder som

 • Kina

 • Litauen

 • Italia

 • India Effektivisering

Effektivisering av administrative rutiner

forenkler drift og kontroll i alle ledd i forsyningskjeden

 • EDI – elektronisk kontroll og oppdatering av ordredata samt fakturering

 • oversikt og kontroll på endringer av ordre og leveringstidspunkt

 • muliggjøre bedre mer pålitelig dialog med sluttkunde i forhold til levering

Lavere kostnader
 • større volum hos en transportør

 • konsolidering og samlasting, cross docking

 • oversiktlig leverandøroppfølging

 • dagbøter ved forsinkelser

optimalisering av import kostnader, tollgebyr mv.

Ongoing kvalitetskontroll på
 • utstyr

 • personell

 • manko

 • skader

 • leveringspresisjon

Rapportering
 • totale ledetider, på hele forsyningskjeden

 • ledetider brutt opp i seksjoner

 • faste oppsatte KPIer

  • antall order

  • leverandører

  • terminaler

  • avvik

 • fabrikkleveringer

  • produksjonstid

  • transporttid

  • avvik

 • rapporter, månedlig eller ukentlig etter avtale

 • tilpassede enkeltrapporter på forespørsel

 
Bent Arild Hære

Bent Arild Hære

Director Sales