Hvis det oppstår brudd, hendelser eller mislighold, oppfordres alle ansatte, underleverandører, interessenter, kunder og forretningspartnere til å bruke vår varslingsrutine. Du kan rapportere din bekymring anonymt uten frykt for represalier. Hvis du ønsker å være anonym, fyller du kun ut «Din melding» i skjemaet.

Send inn ditt varsel:

*Vi erklærer at alle innkommende henvendelser vil bli behandlet konfidensielt, anonymt og for å søke beskyttelse mot gjengjeldelse.