Vi forsikrer alle våre kunder, ansatte, underleverandører og interessenter om at våre forretningsoperasjoner alltid vil bli gjennomført med et miljøhensyn. Vi er forpliktet til å opprettholde god miljøpraksis og operere på en bærekraftig måte i alle våre handlinger, samtidig som vi overholder relevante lover og forskrifter. Vår miljøpåvirkning strekker seg utover vårt forretningsområde, og vi søker derfor å minimere vårt karbonavtrykk og fremme bærekraft i hele vår forsyningskjede.

 

For å posisjonere oss som en ledende leverandør av bærekraftige transportløsninger og bidra til bærekraftig utvikling, samarbeider vi med en rekke organisasjoner. Silk kan vi utveksle erfaringer, holde oss oppdatert på trender og innovasjoner, og samarbeide med likesinnede virksomheter for å sikre fremgang. Deltakelse i disse organisasjonene er en del av vår forpliktelse til å drive en bærekraftig forretningspraksis.

H2truck_logo.png

 

Logo-Green-Shipping-Programme.png

 

glplogo.png