Fortolling av import- og eksportforsendelser, med tunge toll- og avgiftsregelverk og tidkrevende tollprosesser, kan gjøre handel med utlandet krevende.

Vi har spesialisert oss på fortolling, og har en egen fortollingsavdeling med dedikerte ansatte, samt godt opparbeidede rutiner mot Tollvesenet.

La oss hjelpe deg med din fortolling!
 

Import, eksport og tollprosesser

Den vanligste tollprosessen gjøres hovedsaklig for "vanlig" import eller eksport og gjelder kjøp og salg av varer.

Andre tollprosesser kan være

 • midlertidig inn- eller utreise

 • varer som importeres eller eksporteres til midlertidig bruk, reparasjon, bearbeiding eller lignende.

 • re-import eller re-eksport

 • varer gjeninnført eller gjeneksportert etter midlertidig innførsel eller eksport

 

Fordelene for bedriften din når vi tar oss av fortollingen

 • rask og enkel fortolling

 • elektroniske systemer og tilknytning til TVINN

 • erfarne fortollere sørger for problemfri fortolling uten overraskelser

 • eCare-systemet gir deg oversikt over all dokumentasjon i forbindelse med fortollingen

 • bedre arbeidskapasitet internt i din bedrift
   

Våre fortollingstjenester

 

For å sikre effektiv tollbehandling er vi knyttet til Tollverkets elektroniske tollsystem, TVINN for utveksling av tolldeklarasjoner.

 

Marianne B. Skauge

Marianne B. Skauge

Product Manager Customs
En av sjåførene hos ColliCare som daglig frakter forutsigbart gods på Europas veier.
ColliCare ansatte som sitter på kontoret og jobber på hver sin pult
En arbeidspult med PC på, omringet av ColliCare rekvisitter, som kaffekopp og banner
@work
ColliCare.lastebil parkert på terminalen for å levere og motta gods.