Vi har egen fortollingsavdeling med dedikerte ansatte, spesialisert på fortolling med godt opparbeidede rutiner mot Tollvesenet. Fortolling av import- og eksportforsendelser, med tidkrevende tollprosesser og regelverk, kan gjøre handel med utlandet krevende. Vi hjelper deg gjerne.

 

Digitoll er fremtiden

Fra 1. januar 2023 ble nytt regelverk for tollbehandling innført, digitoll. Her finner du informasjon om lovendringer og digital tollbehandling for din bedrift. Les mer om digitoll.

Importklarering

Den som importerer er pålagt å melde fra til norske myndigheter om varer de tar inn til landet. Her finner du mer informasjon om fortolling av import.

Eksportklarering

Den som eksporterer varer fra Norge er pålagt fortollingen/deklareringen. Her finner du mer informasjon om fortolling av eksport.

Fortollingsdokumentasjon

Det er strenge krav til dokumentasjon av fortollingen, importør eller eksportør har et særskilt ansvaret for å fremlegge nøyaktig dokumentasjon. Les mer om fortollingsdokumentasjon.

Dagsoppgjør for fortoling

Dagsoppgjør er en oppgjørsordning der tolldeklarasjoner som er levert i løpet av en dag betales samlet påfølgende virkedag etter fortolling. Les mer om dagsoppgjør for fortolling.

Tollkreditt

Tollkreditt er en kreditt Tollvesenet innvilger til næringslivet for å forenkle innbetalingen av toll og avgifter. Med tollkreditt kan du få utsatt betalingen av de avgiftene som fastsettes ved innførsel. Les mer om tollkreditt.

Tollager

Vi har godkjente tollagre i tråd med gjeldende regelverk. Det er strenge krav til et tollager, og hva som kan befinne seg ufortollet på et tollager. Lagringstiden har frister og betingelser som reguleres av Tollvesenet. Les mer om tollager.

 

Fordeler med å la oss ta fortollingen for din bedrift:

  • Rask og enkel fortolling

  • Elektroniske systemer og tilknytning til TVINN

  • Erfarne fortollere sørger for problemfri fortolling uten overraskelser

  • eCare-systemet gir deg oversikt over all dokumentasjon i forbindelse med fortollingen

 
Marianne B. Skauge

Marianne B. Skauge

Product Manager Customs