Fortolling av import- og eksportforsendelser, med tidkrevende tollprosesser og regelverk, kan gjøre handel med utlandet krevende. Vi har en egen fortollingsavdeling med dedikerte ansatte, spesialisert på fortolling, samt godt opparbeidede rutiner mot Tollvesenet.
 

Import, eksport og tollprosesser

Den vanligste tollprosessen gjelder kjøp og salg av varer og gjøres hovedsakelig for import eller eksport.

Andre tollprosesser kan være:

  • midlertidig inn- eller utreise

  • varer som importeres eller eksporteres til midlertidig bruk, reparasjon, bearbeiding eller lignende

  • re-import eller re-eksport

  • varer gjeninnført eller gjeneksportert etter midlertidig innførsel eller eksport

 

Fordelene med fortolling hos oss for din bedrift

  • rask og enkel fortolling

  • elektroniske systemer og tilknytning til TVINN

  • erfarne fortollere sørger for problemfri fortolling uten overraskelser

  • eCare-systemet gir deg oversikt over all dokumentasjon i forbindelse med fortollingen

  • bedre arbeidskapasitet internt i din bedrift

 

Våre fortollingstjenester

 

For å sikre effektiv tollbehandling er vi knyttet til Tollverkets elektroniske tollsystem, TVINN for utveksling av tolldeklarasjoner.

 

Kontakt oss

Ta kontakt med oss, vi hjelper deg gjerne.
Marianne B. Skauge

Marianne B. Skauge

Product Manager Customs
En av sjåførene hos ColliCare som daglig frakter forutsigbart gods på Europas veier.
ColliCare ansatte som sitter på kontoret og jobber på hver sin pult
En arbeidspult med PC på, omringet av ColliCare rekvisitter, som kaffekopp og banner
ColliCare ansatt gående mot bil fra en byggeplass
ColliCare lastebil parkert på terminalen for å levere og motta gods.