Vekt- og volumberegning

Du som avsender er ansvarlig for at vekt og mål er korrekt angitt for hver sending som sendes med ColliCare. Sendingens totale mål/vekt legges til grunn for riktig beregning av pris. Feil oppgitt mål/vekt korrigeres for fraktbetalers regning etter gjeldende satser. Avvik i fraktene som følge av feil oppgitt mål eller vekt korrigeres ovenfor fraktbetaler ved fakturering.

Stykkgods

Omregningsregler: 1m3 = 286kg, 1 lastemeter = 2000kg/7m3/2,5 pallplasser

Partigods

Omregningsregler: 1m3 = 333kg, 1 lastemeter = 2000kg/6m3/2,5 pallplasser

Lastemeter

Alt gods som av noen grunn ikke kan samlastes med annet gods, grunnet emballasje eller beskaffenhet, vil bli fraktberegnet i henhold til brukte lastemeter. Du belastes for plassen brukt i lasterommet – 1 lastemeter tilsvarer bilens bredde og høyde ganget med 1 meter (100 x 240 x250 cm)

Pallplass

Gods som er lastet på pall som ikke kan samlastes, det vil si at det ikke kan stables i høyden hverken under eller over, fraktberegnes etter det antall pallplasser godset opptar. For en pallplass regnes det 120 x 80cm eller 0,4 lastemeter som omgjøres til 800kg.

Fraktberegning

All frakt beregnes per registrerte sending, uavhengig av antall kolli, og utføres i henhold til tjeneste avhengig av angitt fraktberegning. En sending er definert i et fraktbrev med en avsender og en mottaker av gods, fraktberegnes da mot angitt vekt/volum.