Vi hjelper deg å øke din konkurransekraft gjennom smarte, grønne logistikktjenester og løsninger. Ved å flytte mer gods fra vei, til sjø og jernbane legger vi til rette for mer miljøvennlige transportalternativer. Enestående logistikkkompetanse, grønt fokus og dedikerte folk er vår styrke. I tillegg gir vi deg den beste kundeservicen i markedet.

Vi er fleksible

Fleksibilitet er nøkkelen til smidig drift. Ingen kunder er like, og derfor ønsker vi ikke å kun tilby standardiserte løsninger som skal passe for alle. Det fungerer nemlig ikke for alle. Vi tilpasser oss heller kundens behov, og forventere ikke at du skal tilpasse deg til oss.

Vi er en utfordrer

Som utfordrer i markedet må vi være på tå hev. Vårt mål er alltid å hjelpe kundene våre til å bli bedre. Vi hjelper deg med å sette opp en komplett logistikkløsning, eller vi effektivisere og forbedrer din eksisterende løsning til din fordel.

Personlig kontakt

Hos oss får du en kontaktperson som veileder deg personlig i hele kundeforholdet ditt. Når vi rådgir og veileder kundene våre, legger vi alltid både kunnskap, statistikk, markedstrender og endringer til grunn for våre anbefalinger.

Eksepsjonell kundeservice

Når du ringer oss, får du alltid prate med noen. Du møter ikke en jungel av tastevalg og maskinelt innleste beskjeder. Dette er vi stolte av. Vi ønsker nemlig å prate med deg personlig slik at vi kan bistå deg på best mulig måte.  Vårt mål er å alltid ha svært kort responstid når du kontakter oss.

Endringer i transportmarkedet 

Verden er i stadig utvikling og den beste løsningen i dag, er kanskje ikke det i morgen. Endringer gir utfordringer, men også muligheter. En kjent utfordring er kø og tett trafikk, her gir vi deg muligheten til å ta grønne valg slik som å velge våre miljøvennlige kjøretøy eller frakt via våre jernbanetjenester i Europa.

Hos oss får du disse fordelene:

• du vil bruke mindre tid på logistikk, og få mere tid til din kjernevirksomhet
• du får tilgang til portalen «eCare» med sporingsfunksjoner og rapportering
• du får tilgang til automatisert lagerdrift som er smidig og effektivt
• du får tilgang til fagkunnskap i alle deler av logistikkkjeden
• du får en fleksibel logistikkløsning tilpasset dine behov
• tilgang til utslippsberegninger så du kan velge mer miljøvennlige løsninger

Vår visjon

Vår visjon er å styrke våre kunders konkurranseevne gjennom innovative og integrerte logistikktjenester, med høy kvalitet og stor fleksibilitet.
 

 
Knut Sollund

Knut Sollund

CEO – Chief Executive Officer