Togfrakt er et rimelig, smart og miljøvennlig fraktalternativ. Å transportere gods på jernbane gir betydelig lavere CO-utslipp sammenlignet med veitransport på samme strekning.  I både Italia og Kina har vi egne avdelinger som sørger for gode løsninger for innhenting. Vi har også gode togløsninger for frakt av gods til de andre landene i Norden.

Hvorfor velge togfrakt?

  • rimeligere enn veitransport

  • raskt alternativ

  • både stykkgods og partigods

  • full truck load (FTL), less than truck load (LTL)

  • kort transittid

  • sporing av varene

  • låsbare vogner

  • fleksibilitet ved utkjøring fra terminal

  • miljøvennlig

 

Irene Foshaugen Martinsen

Irene Foshaugen Martinsen

Sales Support