Ta kvalitetssikringen før du frakter varen. Vi er lokalt tilstede i de store produksjonsområdene i India og Kina, og har dedikerte medarbeidere med ansvar for kvalitetssikring – er gjerne "din medarbeider".   

Kontakt oss

Ta kontakt med oss, vi hjelper deg gjerne.

Å finne seriøse leverandører og oppfølging av produksjon kan være krevende i Asia. Årsakene kan være kulturforskjeller, språk og store geografiske avstander. I tillegg kommer dagens krav til etterlevelse av samfunnsansvar og etisk handel, som for eksempel arbeidsforhold, betingelser for ansatte og barnearbeid. 


Som din medarbeider i Asia kan vi

  • følge opp dine leverandører ved å kontrollere at de følger din bedrifts krav til standard

  • følge opp produksjonen underveis, for å sikre at leveringstiden holdes

  • det ferdige produktet kontrolleres nøye etter sjekklister utarbeidet av din bedrift

  • kvalitetssikring av pakking og emballering før varene sendes den lange veien fra øst til vest

  • kvalitetssikring av med skanning for elektronisk sporbarhet, hvert kollo skannes

  • oversendes utfyllende inspeksjonsrapporter og fotomateriale fra «din medarbeider i Asia»

  • resultat: Varene vil ankomme ditt lager eller din kunde til rett tid og med rett kvalitet

  • full kontroll på logistikken fra bestilling til levering med eCare, et enkelt webbasert system


Tjenester du kan trenger i Asia

  • lager

  • cross dockingKrysslasting
   Distribusjonsprinsipp der etterspørsels-data fra en gruppe detaljister overføres elektronisk til leverandøren og til en felles omlastningsterminal. Varer fra hver leverandør transporteres samlet til terminalen. På terminalen splittes de innkomne lastene i detaljistordrer. Ut fra terminalen transporteres det detaljistlaster som inneholder varer fra mange - eller et stort antall til leverandørene.

  • konsolidering/samlasting

  • plukk og pakk

  • merking

  • alarmering

  • prising

  • leverandøroppfølging, vendor management

  • IT integrasjon

 

Bent Arild Hære

Bent Arild Hære

Director Sales