Tilbake Biogass truks for distribution in Norway

Utvider biogassflåten for mere miljøvennlig transportløsninger

Vår innsats for bærekraftige transportløsninger har fått et betydelig løft med fem nye distribusjonsbiler som går på biogass. Disse nye kjøretøyene bidrar til å redusere karbonutslipp og er i tråd med vår satsing på miljøvennlige logistikkløsninger.

De fem biogassbilene kan alle laste 18 paller og vil levere varer i og rundt våre største byer i Norge.

Med 21 elektriske kjøretøy som allerede opererer landsdekkende, inkludert varebiler, lastebiler og en kranbil, driver vi bærekraftige transportløsninger fremover. Disse nye biogassbilene, sammen med den eksisterende flåten, bidrar til en betydelig reduksjon i karbonutslipp langs forsyningskjeden.

Bilene startet med distribusjon i Trondheim i mai og juni. I tillegg har syv biogassdrevne lastebilenheter nylig blitt introdusert, og forbedrer våre transportløsninger.

Disse initiativene viser vårt engasjement for miljøet og fremhever det transformative potensialet i bærekraftig logistikk for å forme en mer motstandsdyktig fremtid. Disse bilene passer perfekt med vår miljøstrategi og markerer et stort skritt mot en grønnere fremtid.