Vi gjør leverandøroppfølging og kvalitetskontroll smidigere. Du følger enkelt opp dine leverandører leverandører, i ditt eget ERPEnterprise resource planning
En programvareløsning som integrerer, administrerer og kontrollerer de nødvendige aspektene innenfor bedriftens virksomhetsområder, som produksjon, lager, salg, innkjøp og økonomi. For å øke effektiviteten på lageret kan ERP-systemet kobles sammen med lagerstyringssoft-ware.
-system. Ingen behov for å logge på ulike systemer, eller sende e-poster for å følge opp ordrer og leveranser.

 

Slik fungerer Vendor Management Follow-up

 • Du registrere ordren i ditt system

 • Ordene går via vårt Vendor Management Follow-up og videre til din leverandørs system

 • Alle bevegelser som gjøres på ordren, oppdateres direkte i ditt ERP-system

 • Du har full oversikt

Allerede når din leverandør skanner en ferdig vare, får du informasjon rett i ditt ERP-system. Varen er på vei. Det er ulike grader av integrasjon, avhengig av ditt behov og ønske. 

Fordeler med Vendor Management Follow-up

 • Synlighet og forutsigbarhet

 • Mindre manuelt og tidkrevende arbeid med bestillinger og oppfølging av ordre

 • Kun én integrasjon mot Vendor Management Follow-up systemet, som integrerer videre mot dine leverandører

 • Håndterer alle nødvendige EDIElectronic Data Interchange
  Elektronisk datautveksling
  mappinger og standarder

 • Enklere å gi informasjon til dine kunder om faktisk leveringstid

 • Dersom din leverandør ikke har mulighet til å levere EDI, kan ColliCare eller din leverandør, endre og legge inn informasjonen for deg

 • Mulighet for adviseringsmail/sms'er om varens plassering i reisen fra bestilling til butikkhylle

 • Elektronisk datafangst hos dine leverandører og eventuelle terminaler godset går via

 • Mulighet for å måle leveringsdyktighet per leverandør

 • Rapportering per leverandør  

 • God dokumentasjon til bruk i forbedringsarbeid mot leverandører

Vendor Management Follow-up

Ta kontakt for en prat om leverandøroppfølging og Vendor Management Fpllow-up.

 
Kent Nicolaysen

Kent Nicolaysen

COO/CTO - Chief Operational Officer