Leverandøroppfølgingen og kvalitetskontroll blir langt enklere, med all oppfølging, dokumentasjon og oversikt i ett system.

Ta kontakt

Vi vil gjerne hjelpe deg med å optimalisere din forsyningskjede

Vi hjelper deg med oppfølging av dine leverandører, i ditt eget ERPEnterprise resource planning
En programvareløsning som integrerer, administrerer og kontrollerer de nødvendige aspektene innenfor bedriftens virksomhetsområder, som produksjon, lager, salg, innkjøp og økonomi. For å øke effektiviteten på lageret kan ERP-systemet kobles sammen med lagerstyringssoft-ware.
-system!
Nå kan du slippe å bruke tid på å logge på ulike systemer, eller sende utallige e-poster for å følge opp ordre og leveranser. Vi har løsninger som gjør at du får all informasjon, om dine leveranser, direkte i din bedrifts ordresystem. 

Vi har utviklet et eget Leverandøroppfølgings system – Vendor Management Follow-up – for å gjøre din leverandøroppfølging enklere.


Slik fungerer Vendor Management Follow-up

 • du registrere ordren i ditt system

 • ordene går via vårt Vendor Management Follow-up og videre til din leverandørs system

 • alle bevegelser som gjøres på ordren, oppdateres direkte i ditt ERP-system

 • du har full oversikt


Allerede når din leverandør skanner en ferdig vare, får du informasjon rett i ditt ERP-system. Varen er på vei.

Det er ulike grader av integrasjon, avhengig av ditt behov og ønske. Ved delvis integrering, kan enkelte registreringer belages på manuell oppdatering.


Fordeler med Vendor Management Follow-up

 • synlighet og forutsigbarhet

 • mindre manuelt og tidkrevende arbeid mht. bestillinger og oppfølging av ordre

 • kun én integrasjon mot Vendor Management Follow-up systemet – som integrerer videre mot dine leverandører

 • håndterer alle nødvendige EDIElectronic Data Interchange
  Elektronisk datautveksling
  mappinger og standarder

 • enklere å gi informasjon til dine kunder om faktisk leveringstid

 • dersom din leverandør ikke har mulighet til å levere EDI, kan ColliCare eller din leverandør, endre og legge inn informasjonen for deg

 • mulighet for adviseringsmail/sms'er om varens plassering i reisen fra bestilling til butikkhylle

 • elektronisk datafangst hos dine leverandører og eventuelle terminaler godset går via

 • mulighet for å måle leveringsdyktighet per leverandør

 • rapportering per leverandør  

 • god dokumentasjon til bruk i forbedringsarbeid mot leverandører


Ta kontakt for en prat om leverandøroppfølging/ Vendor Management

Kent Nicolaysen

Kent Nicolaysen

CTO - Chief Technology Officer