Fra 1. januar 2023 ble nytt regelverk for tollbehandling innført, digitoll. Her finner du informasjon om lovendringer og digital tollbehandling for din bedrift. 

 

Digitoll og nytt tollregelverk trådte i kraft 1. januar 2023. Alle som importerer gods til Norge anbefales å sette seg godt inn i det nye regelverket. Først når du forstå hva dette betyr for din bedrift, kan du sikre at sendingene dine møte kravene til Digitoll-data. Dersom du ikke forholder deg til lovverket, vil sendinger som ikke imøtekommer kravet kunne bli forsinket og merkostnader vil påløpe.

Dette erstatter den gamle tolloven

1. januar 2023 kom det nye regelverket. Tolloven (Lov om toll og vareførsel av 2007) ble da erstattet av to nye lover: 

Endringene i lovverket er viktige og harmoniserer blant annet bedre med EU og gir bedre risikovurdering. De største endringene er knyttet til prosedyrene ved import. Spesifisering og begrepsskifte er benyttet for å gi et mer anvendelig lovverk. Krav som følge av de nye lovene vil bli faset inn med start 1. januar 2023. Til og med mars 2025 vil implementering av Digitoll-løsninger finne sted på de ulike grensepasseringssteder. Direktekjøringsordningen opphører i mars 2025, og all import skal følge de nye lovene. Vi ColliCare følger utviklingen og oppdaterer med ny informasjon når denne blir gjort tilgjengelig av Tolletaten.

Digitoll enkelt forklart

Digitoll betyr at Tolletaten får digital informasjon før grensepasseringen. Når Tolletaten mottar informasjon om gods og transport før kjøretøyet har ankommet grensen, kan de behandle og risikovurdere innførsel av godset i forkant av grensepasseringen. Slik blir tidkrevende og manuelle prosesser borte, og det sikres en automatisert prosess for fortolling i tillegg til effektiv grensepassering

 
Marianne B. Skauge

Marianne B. Skauge

Product Manager Customs