ColliCare jobber aktivt for å flytte mer frakt over på miljøvennlige fraktformer, og har i de senere årene satset stort på båt- og tog som alternativ til veitransport.

Prisforespørsel og booking

Få et tilbud, eller book din sending.

Sammenlign

La oss sammenligne og finne den beste løsningen for ditt gods.

Grønnere strategi

Vi ønsker å gi deg grønnere fraktalternativer. Vi setter oss gjerne ned sammen deg for å kartlegge ditt fraktbehov, samt finne de smartere og grønnere fraktløsningene for ditt gods. Våre attraktive faste ruter med tog og båt, samt solide kunnskap rundt miljøvennlig frakt av gods, gir deg en trygghet når du velger oss.

Tilpassing til miljø- og klimaendringer er et tydelig krav fra kunder og produsenter verden over.  Regjeringens klimamelding peker ut «miljøvennlig skipsfart» som satsingsområde frem mot 2030 og den oppvoksende generasjonen har en klar forventning om bærekraftig produksjon og frakt av gods.

 

Sjøfrakt

Sjøveien kalles ofte «miljøveien», spesielt sammenlignet med veitransport. Vi har de senere årene flyttet betydelig mengder gods fra vei til sjø, spesielt mellom Kontinentet og Skandinavia.  

Vi ønsker å gjøre sjøfrakt mer attraktivt for deg som kunde

  • sjøfrakt er mer miljøvennlig

  • tidsmessig er det ikke store forskjeller sammenlignet med veitransport

  • påvirkes ikke av overbelastet veinett på kontinentet

  • det kan være penger å spare

 

Togløsninger

Frakt med tog lønner seg. Sammenlignet med veitransport er det både rimeligere, raskere og mer miljøvennlig. Vi i ColliCare satser på frakt med tog, og har flyttet store mengder gods fra veitransport til togskinner. Vi har etablert en egen linje mellom Parma i Italia og Norge, har svært gode løsninger fra Italia til Skandinavia og transportknutepunkt i Europa. Alle våre ruter med gode resultater og fornøyde kunder.

Green-statements_1.svg

Veitransport

Vi jobber med å utvide elbilparken, spesielt i tettbygde strøk med elektriske vare- og budbiler. Vi følger utviklingen i elbilsegmentet nøye, og har allerede flere elektrisk lastebil i bestilling for utprøving i fast rute.

Egne lastebiler på internasjonale ruter går på biodiesel.

Alle firmabiler byttes til elektriske biler når kontrakter utgår og skal fornyes.

Knut Sollund

Knut Sollund

CEO – Chief Executive Officer