Når forutsigbarhet med faste avganger og ankomster eller gods i fast rute er det viktigste, da kan våre standardtjenester være en god løsning for ditt gods.

Vi har faste avganger og ankomster for alle våre tjenester; veitransport, togtransport, sjøfrakt og flyfrakt, i Europa og Asia. Transport i fast rute, samt forutsigbare leveranser og kostnader.

Vi tilpasser transport og logistikkløsningene som passer best for ditt gods, innhenter dine varer på avtalt sted, tar dem med på første mulige avgang og leverer på ønsket adresse.
Varer som hentes i Europa ukeslutt ankommer Norge mandag/tirsdag.

Hastighet, hyppighet, leveringspresisjon avtales for hvert enkelt oppdrag.