Vi ønsker å bidra til å spare miljøet og fortsetter vår suksess, nemlig å velge sjøveien mellom Kontinentet, Baltikum og Norge.

Ta kontakt

Vi hjelper deg med å optimalisere din forsyningskjede

Sjøveien er den soleklare miljøleder når du sammenligner sjøfrakt, FCLFull Container Load
Full container last
, LCLLess than Container Load
Samlastningscontainer, mindre enn full container last / stykk gods på sjø
, med veitransport mellom kontinentet og Norge. Tidsmessig er det ikke store forskjellen, dessuten kan det være penger å spare!


Sjøfrakt skal være attraktivt for deg som kunde

  • ukentlig dør til dør løsning for containere, FCL (full container load), LCL (less than container)

  • enkelt å booke dine sendinger sjøveien, velge en grønnere fraktform

  • gi deg et tilsvarende godt sjøfrakttilbud som det du har bilveien

  • sammen med deg fylle kravet til miljøhensyn


Flere fordeler for deg som sender gods sjøveien

  • lavere fraktkostnader generelt

  • mindre MAUT/ veiskatter

  • forustsigbare ankomster og avganger 

  • miljøhensyn, redusere Co2 utslipp

 

Bent Arild Hære

Bent Arild Hære

Director Sales