Med våre nasjonale lastebiltransporter sørger vi for at dine varer blir distribuert over hele landet – både partigods (FTL), stykkgods(LTL) og bulkgods. 

Veitransport og distribusjon innlands i Norge

 

Våre terminalene i Norge

  • Vestby, på innfarten fra Sverige og dekker for det meste Follo og Østfold 

  • Kløfta, nord for Oslo – dekker landet forøvrig og er godt plassert i forhold til Gardermoen og godsforsendelser med flyfrakt
     

Grønnere veitransport

Vi jobber for å minimere vårt miljøavtrykk, og har pr i dag

  • 2 elektriske lastebiler i faste ruter

  • 3 elektriske varebiler i faste ruter

  • samt at vi jobber aktivt med å flytte godstransport generelt fra veitransport til togtransport eller sjøfrakt der hvor det er tilgjengelig
     

Vi har et velutbygget innlands distribusjonsnettverk og er en av landets største leverandør av InNight tjenester

 

 

Vestby, Norway.
InNight
Vestby, Norway.
ColliCare-ansatte pakker gods og klargjører for levering med InNight-tjenesten.
ColliCare trucks and vans
equipment