Tilbake cdc-w9KEokhajKw-unsplash (1)

Slik påvirker pandemien innlandstransport og lagervirksomhet hos oss

Vår distribusjonsterminal på Skedsmokorset og våre logistikklagere i Vestby og Moss har innført alle mulige tiltak for å begrense smitte. Men er samtidig i stand til å håndtere og distribuere varer for kundene våre.

Sjåfører som driver person- og varetransport er unntatt fra karantenevedtaket på reiser utenfor Norden, da oppgavene de utfører er samfunnskritiske.
Sjåfører som har symptomer eller fyller kravene til karantene med kontakt med bekreftet smitte vil iht. instrukser fra Helsedirektoratet bli tatt ut av drift.
 
For våre distribusjonssjåfører gjelder disse forhåndsregler; hold avstand til andre - 1-2 meter, unngå sosiale samlinger på terminalen, ingen adgang til administrasjonen og omvendt, signerer selv på vegne av kunden for å unngå kontakt, skriver opp kundens navn og dokumenterer med bilder om mulig. Sjåføren har alltid antibac med i bilen som brukes før og etter hver levering.
 
På våre terminaler og lager  benytter alle ansatte hansker som byttes jevnlig. Arbeidsmaskiner og dørhåndtak desinfiseres jevnlig. For ansatte hos oss som har kritiske oppgaver som ikke kan utføres hjemmefra, følges alle anbefalinger fra helsemyndighetene om hygiene. Sjåfører som kommer til oss med varer, har ikke adgang til terminalen, vi losser varene selv slik at vi har ingen kontakt med sjåførene.
 
Personalsituasjonen overvåkes nøye, og det er kartlagt hvem i ledelse og administrasjon som kan utføre oppgaver på terminalen om nødvendig.
 
Ingen store forsinkelser som følge av tiltakene pr i dag, men ber om forståelse for at alle tiltakene er en stor belastning for vår drift.

Vi har opprettet en egen side med løpende oppdateringer om status rundt coronavirus og eventuell påvirkning på våre tjenester (engelsk lenke):
https://www.collicare.com/press/coronavirus-covid-19-