Tilbake road freight

Prisjustering gjeldende f.o.m. 1.1.2022

Transportmarkedet er under voldsomt press, og kapasitetsmangelen er prekær. Det er svært dårlig rekruttering av sjåfører både nasjonalt og internasjonalt og det er mangel på både kjøretøy og containere. Hvert transportoppdrag er utfordrende, og prisene presses opp.

 

Disse elementer tvinger oss til å øke våre priser fra 1.1.2022.

  Biltransport i Europa, import og eksport  8,7 %  
  Togfrakt fra Italia til Norge   4,9%     
  Alle distribusjonstjenester Norge   6,9%
  Hjemlevereringstjenester Norge      6,9%
  Lagertjenester   4,9%
  Gebyrer og fortollingstjenester    4,9%


Sjøfrakt Europa

Cost Recovery Surcharge økes til 110 euro pr teu    

Strømpriser 

Strømprisene i Europa er sterkt økende, og kostnader rundt drift av tog i Europa er uforutsigbare. Strømpriser for året som kommer er ikke ferdig forhandlet.  Det tas forbehold om justeringer av priser på togtransport om nødvendig. Økninger vil varsles med 1 måned.

Bompenger

Bompenger holdes utenfor prisjustering på distribusjonstjenester, og belastes alltid i henhold til gjeldende satser.

Dersom det er spørsmål, ta kontakt med din salgskontakt.

E-post til [email protected] kan benyttes.

 

 

Ytterligere informasjon om situasjonen i transportmarkedet

https://www.collicare.no/om-collicare/nyheter/european-transports%E2%80%93a-freight-market-under-pressure

 

road