Tilbake Sea freight - multimodal

Transport i Europa - et fraktmarked under press

Det europeiske fraktmarkedet er i stor endring og påvirkes av mange ulike faktorer denne høsten. Vi må tilpasse oss en helt ny transportsituasjon, som vil påvirke alle selskaper som trenger transporttjenester - og til slutt - konsument. 

 

Det europeiske sjøfraktmarkedet preges av både kapasitetsproblemer og høy etterspørsel 

Sjøfraktsituasjonen i Asia påvirker nå også shortsea i Europa. Fartøyer fra shortsea-markedet flyttes til Asia hvor både etterspørselen og prisene er høyere. Det asiatiske markedet trekker ut kapasitet fra Europa og etterlater seg et dårligere tjenestetilbud, og presser ikke bare kapasitet, men også priser. For å sikre at vi finner plass, oppfordrer vi kundene til å booke så tidlig som mulig.

Mangel på containere og utstyr generelt, gjør hvert transportoppdrag mer utfordrende og tidkrevende. Håndteringen i de europeiske havnene tar også lengre tid enn normalt, da havnene er overbelastet på grunn av den økte etterspørselen. Brexit har også sin påvirkning og gjør at britiske havner mister personell.

 

Det europeiske fraktmarkedet blir påvirket av nye EU-regler for hviletid for yrkessjåfører

Det nye regelverket for yrkessjåfører omhandler reguleringen av den ukentlige hvilen, og hvordan den utføres. Den vanlige ukentlige hvileperioden, og den ukentlige hviletiden på mer enn 45 timer - som kompensasjon for tidligere reduserte ukentlige hviletider, skal ikke tas i et kjøretøy. Hvileperioden skal finne sted i passende bolig med tilstrekkelig sove- og sanitæranlegg. Reglene gjelder for både nasjonal og internasjonal veitransport. Reglene er allerede vedtatt og innført i Norge. 

Resultatet blir mindre fleksibilitet, samt at kostnadene og vilkårene for veitransport i EU påvirkes.

Les mer om de nye reglene for hvilketid her; Nye EU-regler for hvile for yrkessjåfører trer i kraft

 

Mangel på yrkessjåfører

For yrkessjåfører er de nye reglene godt nytt, og forbedrede vilkår vil komme med tiden. Men den praktiske gjennomføringen er komplisert.

Tradisjonelt kommer yrkessjåførene fra land som Polen og Baltikum. I alle disse landene er arbeidsledigheten synkende, og mange yrkessjåfører vender tilbake til hjemlandet - og finner arbeid der.

Forskjellen mellom tilbud og etterspørsel øker for hvert år i det europeiske veitransportmarkedet.

Gjennomsnittsalderen for en lastebilsjåfør er 58 år, og rekrutteringen er svært lav - nesten ingen. Denne yrkesgruppen har ikke blitt høyt verdsatt og har lidd under dårlige arbeidsforhold. Nye lover og forskrifter vil forbedre arbeidsforholdene, men infrastruktur er ikke på plass, og det vil ta tid. 

 

Vi kjenner ikke sluttresultatet på denne utviklingen, men vi vet at markedet må endres og tilpasses. Produsenter vil se etter nye områder for produksjon, samt nye transportløsninger. Produsenter og importører trenger forutsigbare rammer og kostnader, samt pålitelige transittider for å levere varer til sesong og kampanjer, og for å etterleve kundens forventninger.